Onderzoek Gezondheid en Welzijn van Scholieren 2022

Binnenkort kunt u benaderd worden voor het onderzoek ‘Gezondheid en Welzijn van Scholieren 2022’. Dit onderzoek wordt, in opdracht van het ministerie van OCW, in het najaar van 2022 uitgevoerd door het Trimbos-instituut en de Universiteit Utrecht. Doet u ook mee? U kunt hier meer informatie vinden.

Waarom is dit onderzoek belangrijk?

Onderzoek laat zien dat de mentale gezondheid van de jeugd is afgenomen vergeleken met 2017. Dit is zorgelijk en brengt verschillende vragen met zich mee:

  • Is de daling in mentale gezondheid onder leerlingen van korte of lange duur?
  • Om welke leerlingen moeten we ons precies zorgen maken?
  • Is er een relatie tussen de aanpak van scholen, bijvoorbeeld in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs, en de mentale gezondheid van hun leerlingen?

Meer informatie

Het onderzoek ‘Gezondheid en Welzijn van Scholieren 2022’ kan hier meer inzicht in geven. Wij hechten er daarom veel waarde aan dat uw school meedoet met dit onderzoek. U kunt hier meer informatie lezen.