Gesprekskaarten Passend Onderwijs beschikbaar

Het Steunpunt Passend Onderwijs en het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren hebben gesprekskaarten over passend onderwijs ontwikkeld. De kaarten gaan over de voorbereiding van leraren op passend en inclusiever onderwijs en kunnen worden gebruikt in de school en bij de lerarenopleidingen. 

De kaarten zijn gratis te bestellen.