Transponeringstabel voor nieuwe WVO beschikbaar

De Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) en de Wet voortgezet onderwijs BES (WVO BES) worden vervangen door één nieuwe wet: de WVO 2020. De wet wordt op 1 augustus 2022 van kracht. De transponeringstabel voor de nieuwe WVO is nu beschikbaar.

Beter leesbaar en overzichtelijker

Inhoudelijk verandert er niets. De wet is wel beter leesbaar gemaakt en de indeling van de hoofdstukken is overzichtelijker. Ook alle besluiten die gebaseerd zijn op de WVO, zoals het Eindexamenbesluit VO en het Inrichtingsbesluit, worden samengevoegd, waardoor zij makkelijker te vinden zijn. Dit gebeurt in het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Geen inhoudelijke gevolgen

Voor scholen zijn er geen inhoudelijke gevolgen, want aan de inhoud van de wet en het besluit verandert inhoudelijk niets. Wel moeten scholen mogelijk de schoolgids en de website aanpassen omdat ze verwijzen naar de oude regels. Om voor 1 augustus 2022 alvast die verwijzingen aan te kunnen passen, kunnen scholen gebruik maken van deze transponeringstabel.

Meer informatie

De nieuwe tekst van de WVO 2020 en het Uitvoeringsbesluit WVO2020 zijn vanaf 1 augustus 2022 te vinden op www.wetten.nl

Heeft u vragen? Die kunt u stellen door een email te sturen naar dit mailadres van het ministerie van OCW.