Zelftesten in de zomervakantie, veelgestelde vragen Nationaal Programma Onderwijs en ander nieuws voortgezet onderwijs

Dit is de laatste nieuwsbrief voortgezet onderwijs voor de zomervakantie. Vanaf september ontvangt u deze nieuwsbrief weer maandelijks. Wij wensen u een goede zomervakantie!

Zelftesten in en na de zomervakantie

Leerlingen en personeel van het voortgezet onderwijs worden opgeroepen om zich ook in de zomervakantie te testen: twee keer bij terugkomst van een (eventuele) binnenlandse of buitenlandse vakantie en twee keer voor de aanvang van het nieuwe schooljaar. Het is de bedoeling dat scholen de testen voor de vakantie aan hun leerlingen en personeel uitreiken. Op Zelftesten in het onderwijs vindt u een flyer en sociale media uitingen die u kunt gebruiken voor voorlichting en om de oproep nog eens onder de aandacht te brengen. Half augustus ontvangt u informatie over het testen in het onderwijs na de zomervakantie.

Zelftesten in en na de zomervakantie

Vaccineren van jongeren van 12 tot en met 17 jaar

Jongeren van 12 tot en met 17 jaar die dat willen kunnen zich laten vaccineren tegen het coronavirus. Voor de start van het nieuwe schooljaar kunnen al deze jongeren een eerste prik hebben gekregen. Het kan zijn dat de jongeren vragen stellen aan hun leraar of mentor over het vaccineren. Er is informatie beschikbaar op www.coronavaccinatie.nl/jongeren.

Vaccineren van jongeren van 12 tot en met 17 jaar

Veelgestelde vragen over Nationaal Programma Onderwijs

Scholen, ouders en gemeenten met een vraag over het Nationaal Programma Onderwijs kunnen contact opnemen met de helpdesk. De top-5 van de veelgestelde vragen vindt u in dit artikel.

Veelgestelde vragen over Nationaal Programma Onderwijs

Aankondiging vragenlijst Nationaal Programma Onderwijs

In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs vraagt het ministerie van OCW om aan het begin van het nieuwe schooljaar een aantal vragen over de schoolscan en het schoolprogramma te beantwoorden. Kort voor de start of aan het begin van het nieuwe schooljaar ontvangen alle scholen een link naar een korte vragenlijst. De waarnemingen en ervaringen van de scholen bij de uitvoering van het Nationaal Programma zijn van belang voor de monitoring van de uitvoering van het programma.

Aankondiging vragenlijst Nationaal Programma Onderwijs

Wet burgerschapsopdracht: ondersteuning beschikbaar

In juni nam de Eerste Kamer het Wetsvoorstel ter verduidelijking van de burgerschapsopdracht met een ruime meerderheid aan. De wet treedt vanaf 1 augustus in werking. Scholen kunnen ondersteuning krijgen bij de invoering van de wet op hun school.

Wet burgerschapsopdracht: ondersteuning beschikbaar

Doorstroomrecht voor leerlingen met een vmbo-gl/tl- of havodiploma

Op 1 augustus 2020 is de Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo ingegaan. Leerlingen met een diploma vmbo-gl/tl met een extra vak krijgen daarmee toegang tot  havo. Leerlingen met een havodiploma krijgen onvoorwaardelijk toegang tot het vwo. De wet is nog niet bij alle scholen en leraren bekend. Daarom in dit artikel een samenvatting.

Doorstroomrecht voor leerlingen met een vmbo-gl/tl- of havodiploma

OCW erkent LBVSO als leerlingvertegenwoordiging van het vso

Leerlingenbelang voortgezet speciaal onderwijs (LBVSO) zet zich ervoor in om de leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) te vertegenwoordigen. Het ministerie van OCW vindt structurele en professionele vertegenwoordiging van leerlingen in het vso belangrijk. Het ministerie van OCW erkent LBVSO als vertegenwoordiging van leerlingen in het vso.

OCW erkent LBVSO als leerlingvertegenwoordiging van het vso

Regeling Schoolkracht van start

Op woensdag 30 juni vond de startbijeenkomst van de subsidieregeling Schoolkracht plaats. Dit was de eerste bijeenkomst van een reeks ‘Schoolkrachtsessies’, bedoeld om te inspireren op het vlak van schoolontwikkeling. Leraren en schoolleiders van de 200 scholen die deelnemen aan de Regeling Schoolkracht hebben hieraan deelgenomen. U kunt het plenaire gedeelte van deze bijeenkomst terugkijken.

Regeling Schoolkracht van start

Proeftuinen onderwijszorgarrangementen gestart

De Rijksoverheid wil zorg en onderwijs voor jongeren met een complexe ondersteuningsbehoefte beter regelen. Sinds 10 mei 2021 worden 15 proeftuinen begeleid die een combinatie van onderwijs en zorg bieden om zo het maximale uit regels te halen. En uit de samenwerking met scholen, partners, zorgaanbieders, zorgkantoren, gemeenten en ouders.

Proeftuinen onderwijszorgarrangementen gestart

Leidraad vertrouwenswerk

Stichting School & Veiligheid heeft een gratis leidraad ontwikkeld om u als schooldirectie of -bestuur te ondersteunen bij het inrichten van vertrouwenswerk op uw school. De leidraad biedt handvatten voor het inrichten van vertrouwenswerk in uw school, zodat iedereen met een  probleem het juiste aanspreekpunt kan vinden. Daarnaast vindt u tips voor het goed beleggen van taken rondom vertrouwenswerk.

Leidraad vertrouwenswerk

Save the date: Schoolleidersconferentie 2021

Op woensdagmiddag 17 november vindt in Zeist de Schoolleidersconferentie plaats, georganiseerd door Voortgezet Leren. Meld u nu aan met het interesseformulier en krijg voorrang bij het kiezen van de workshops.

Save the date: Schoolleidersconferentie 2021