Leidraad vertrouwenswerk

Stichting School & Veiligheid heeft een gratis leidraad ontwikkeld om u als schooldirectie of -bestuur te ondersteunen bij het inrichten van vertrouwenswerk op uw school. De leidraad biedt handvatten voor het inrichten van vertrouwenswerk in uw school, zodat iedereen met een probleem het juiste aanspreekpunt kan vinden. Daarnaast vindt u tips voor het goed beleggen van taken rondom vertrouwenswerk.

Spilfunctie voor interne vertrouwenspersoon

Veel scholen hebben verschillende functionarissen aangesteld voor het vertrouwenswerk; naast mentoren spelen hierbij bijvoorbeeld een zorgcoördinator, aanspreekpunt pesten en/of veiligheidscoördinator een rol. Dit maakt het lastig om bij de juiste persoon uit te komen als er een probleem is. Soms blijven problemen hierdoor onbesproken of onopgelost. Volgens de leidraad is het daarom belangrijk dat de school over één goed, toegankelijk aanspreekpunt beschikt voor de afhandeling van meldingen en klachten: de interne vertrouwenspersoon.

Probleem- en klachtgebieden

In de leidraad worden zes probleem- en klachtgebieden behandeld: schoolorganisatie, onderwijskundige zaken, huiselijk geweld en kindermishandeling, persoonlijke problemen en problemen thuissituatie, seksueel grensoverschrijdend gedrag en ongewenst gedrag op school.

Per gebied staan de routes voor leerlingen/studenten, ouders en collega’s aangegeven bij klachten of meldingen en worden tips gegeven voor een goed functionerend beleid. Ook zijn in de leidraad een uitgebreide functieomschrijving voor de vertrouwenspersoon en een nieuw voorbeeld van een interne klachtenregeling opgenomen, passend bij de aanpak zoals de leidraad beschrijft. Die voorbeeldklachtenregeling kan goed worden geïntegreerd in de externe modelklachtenregeling van de sectorraden en klachtencommissies.