Zelftesten in en na de zomervakantie

Leerlingen en personeel van het voortgezet onderwijs worden opgeroepen om ook in de zomervakantie zichzelf te testen: twee keer bij terugkomst van een (eventuele) binnenlandse of buitenlandse vakantie en twee keer voor de aanvang van het nieuwe schooljaar. Het is de bedoeling dat scholen de testen voor de vakantie aan hun leerlingen en personeel uitreiken. Op Zelftesten in het onderwijs vindt u een flyer en sociale media uitingen die u kunt gebruiken voor voorlichting en om de oproep nog eens onder de aandacht te brengen. Half augustus ontvangt u informatie over het testen in het onderwijs na de zomervakantie.

Zelftesten in de zomervakantie

Scholen voor het voortgezet onderwijs hebben de afgelopen weken het verzoek gekregen om hun leerlingen en personeelsleden voor de zomervakantie vier extra zelftesten mee naar huis te geven. De oproep is om twee keer na terugkomst van een (eventuele) binnenlandse of buitenlandse vakantie te testen én twee keer voor de eerste schooldag.

Ter ondersteuning van deze oproep is er een flyer voor leerlingen met informatie over het belang en de timing van zelftesten in de zomer. Scholen kunnen deze flyer printen en meegeven met de testen, of als pdf-bestand digitaal verspreiden onder de leerlingen. Daarnaast zijn er berichten beschikbaar die u via uw eigen sociale media schoolaccounts kunt verspreiden. Het ministerie van OCW zal de oproep ook verspreiden op zijn sociale media.

Distributie zelftesten

Heeft u nog niet alle aangevraagde testen ontvangen?

Regio Noord: U ontvangt tot aan de vakantie geen testen meer, tenzij u voor 2 juli in de aanvraagmodule heeft aangeven dat aanvullende testen nodig zijn. U ontvangt deze extra aangevraagde testen dan voor 9 juli.

Regio Midden: U heeft in de periode van 28 juni tot en met 9 juli nog een laatste reguliere levering ontvangen. De levering bevat de helft van de normale hoeveelheid zelftesten voor de laatste schoolweek. Indien u voor 2 juli in de aanvraagmodule heeft aangeven dat aanvullende testen nodig zijn, ontvangt u voor 16 juli de extra aangevraagde testen. Deze aanvraag wordt in beginsel toegevoegd aan de reguliere levering.

Regio Zuid: U heeft in de periode van 28 juni tot en met 9 juli nog een laatste reguliere levering ontvangen. Indien u voor 2 juli in de aanvraagmodule heeft aangeven dat aanvullende testen nodig zijn, ontvangt u voor 23 juli de extra aangevraagde testen. Deze aanvraag wordt in beginsel toegevoegd aan de reguliere levering.

Zelftesten na de zomervakantie

Op dit moment is nog niet bekend hoe er na de zomervakantie zal worden getest in het onderwijs. Eerder hebben we scholen voor voortgezet onderwijs al gevraagd voldoende testen op voorraad te houden om na de zomer in ieder geval risicogericht te kunnen testen. Half augustus ontvangt u informatie over het testen in het onderwijs na de zomervakantie.