Zelftesten, website Nationaal Programma Onderwijs en ander nieuws voortgezet onderwijs

Preventief testen van leerlingen en aanvraagmodule zelftesten

Van 17 tot en met 28 mei worden scholen bevoorraad met zelftesten zodat ook leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs zich preventief kunnen testen op het coronavirus. Daarnaast ontvangen scholen op 21 mei een toegangslink voor de aanvraagmodule voor zelftesten. De aanvraagmodule geeft scholen inzicht in de hoeveelheid zelftesten die in de volgende rijblokken wordt geleverd. Ook kunt u in de aanvraagmodule wijzigingen doorgeven of extra zelftesten aanvragen.

Preventief testen van leerlingen en aanvraagmodule zelftesten

Website Nationaal Programma Onderwijs gelanceerd

De website van het Nationaal Programma Onderwijs is gelanceerd. U vindt hier alle informatie over het programma, zoals de menukaart met bewezen effectieve interventies waaruit u kunt kiezen bij het maken van een schoolprogramma. Daarnaast worden meerdere bijeenkomsten georganiseerd in het kader van het Nationaal Programma. Scholen voor voortgezet onderwijs vinden ook op de website van Voortgezet Leren praktijkvoorbeelden van hoe zij met de interventies uit de menukaart aan de slag kunnen gaan.

Website Nationaal Programma Onderwijs gelanceerd en geplande bijeenkomsten

Aanpassing Eindexamenbesluit VO voor versterking schoolexaminering

Door aanpassing van het Eindexamenbesluit VO en VO BES gelden er vanaf 1 augustus 2021 nieuwe regels voor schoolexaminering. Het instellen van een examencommissie wordt verplicht en de eisen aan het programma van toetsing en afsluiting worden aangescherpt. Daarnaast bevat het besluit aanvullende bepalingen over de taken van de examensecretaris en over het uitreiken van de schoolexamenresultaten. Het doel van de aanpassing is het versterken van de kwaliteit van de schoolexaminering en het waarborgen van de waarde van het diploma.

Aanpassing Eindexamenbesluit VO en Eindexamenbesluit VO BES voor versterking schoolexaminering

Laatste aanvraagperiode subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma’s

Vooruitlopend op de middelen die scholen na de zomervakantie zullen ontvangen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs is het van 1 tot en met 13 juni nog mogelijk om subsidie voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s aan te vragen. 

Laatste aanvraagperiode subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma’s

Toelaatbaarheidsverklaringen in het gespecialiseerd onderwijs

De Sectorraad Gespecialiseerd Onderwijs, het Netwerk Leidinggevenden Passend Onderwijs, de Sectorraad Samenwerkingsverbanden VO en de PO-Raad roepen scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden op om de administratieve lasten van de verlenging van toelaatbaarheidsverklaringen voor het gespecialiseerd onderwijs zo beperkt mogelijk te houden. Minister Slob heeft hierover een brief gestuurd aan de Tweede Kamer.

Toelaatbaarheidsverklaringen in het gespecialiseerd onderwijs

Aankondiging enquête over leermiddelenbeleid

Beschikt u over alle leermiddelen die nodig zijn, of moet u moeilijke keuzes maken bij het aanschaffen van leermiddelen en devices zoals laptops en tablets? Hoe kijkt u aan tegen de dienstverlening door uw distributeur van leermiddelen? Deze en andere vragen staan centraal in de enquête die middelbare scholen op 25 mei ontvangen als onderdeel van de evaluatie van de Wet Gratis Schoolboeken. Wij nodigen scholen van harte uit aan de enquête mee te doen!

Aankondiging enquête over leermiddelenbeleid

Hoe internationaal is ons onderwijs?

Hoe internationaal is ons onderwijs? En hoe ontwikkelt die internationalisering zich? Om dit in kaart te brengen heeft Nuffic 12 vragen opgesteld over de visie en activiteiten van scholen op het gebied van wereldburgerschap, internationale (virtuele) uitwisselingen en taalonderwijs. Door de vragenlijst in te vullen maakt u kans op een Nuffic incompany training over internationale competenties.

Hoe internationaal is ons onderwijs?

De nieuwe leerweg: informatievoorziening aan scholen voor gl en tl

De komende jaren werkt het ministerie van OCW aan de samenvoeging van de gemengde leerweg en de theoretische leerweg tot één nieuwe leerweg met een praktijkgericht programma. Met ingang van schooljaar 2024/2025 moet deze samenvoeging voltooid zijn. In een pilot wordt met 136 gl- en tl-scholen ervaring opgedaan met verschillende praktijkgerichte programma’s. Het is belangrijk dat ook gl- en tl-scholen die niet meedoen aan de pilot zich kunnen voorbereiden op de komst van een nieuwe leerweg in het vmbo met een praktijkgericht programma.

De nieuwe leerweg: informatievoorziening aan gl- en tl-scholen

Online magazine Sterk Beroepsonderwijs

Het online magazine ‘Samen op weg naar een naadloze aansluiting vmbo-mbo’ van Sterk Beroepsonderwijs is beschikbaar. Het magazine bevat uitleg en praktijkvoorbeelden over leerroutes vmbo-mbo. Regionale samenwerking bij het realiseren van doorlopende onderwijsprogramma’s staat centraal.

Magazine Sterk Beroepsonderwijs

Studiefinanciering mbo: hoe werkt het? Webinar 27 mei

Op 27 mei organiseert DUO een webinar om aankomende mbo-studenten en hun ouders te informeren over alles rondom studiefinanciering. Wilt u het webinar onder de aandacht brengen van uw leerlingen en hun ouders? DUO stelt hiervoor communicatiemiddelen beschikbaar.

Studiefinanciering mbo: hoe werkt het? Webinar 27 mei

De week van Samen Opleiden 2021

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren organiseert van 31 mei tot en met 3 juni De week van Samen Opleiden 2021. Het thema van de week is ‘Samen Opleiden in een veranderende omgeving’. U kunt zich tot 26 mei aanmelden.

De week van Samen Opleiden 2021

Talkshow Burgerschap in Beweging 23 juni

Op 23 juni organiseren de PO-Raad, VO-raad, Stichting School & Veiligheid en de profielorganisaties als gezamenlijk initiatief een online talkshow over burgerschap. Dit interactieve evenement is gericht op het inspireren van onder andere leraren en schoolleiders bij het vormgeven van burgerschapsonderwijs dat past bij de waarden en visie van de school.

Talkshow Burgerschap in Beweging

Innovatietraject: vraag nu extra ondersteuning aan bij onderwijs- en schoolontwikkeling

Er zijn nog enkele plekken vrij voor het innovatietraject van Voortgezet Leren, gericht op scholen die hun onderwijs structureel willen verbeteren. Uw school ontvangt een jaar lang begeleiding en gaat in een netwerk met andere scholen aan de slag met een eigen ontwikkelvraag, bijvoorbeeld over het bieden van meer maatwerk of manieren om de middelen van het Nationaal Programma Onderwijs duurzaam in te zetten. Meld uw school nu kosteloos aan.

Innovatietraject: vraag nu extra ondersteuning aan bij onderwijs- en schoolontwikkeling

Start leernetwerk Begeleiding Startende Leraren

Op 23 september gaat het leernetwerk Begeleiding Startende Leraren van start, dat is ontwikkeld voor scholen die hun visie, beleid en programma voor de begeleiding van startende leraren willen (door)ontwikkelen of herzien. Scholen kunnen zich nu daarvoor aanmelden.

Start leernetwerk Begeleiding Startende Leraren

Versterk het strategisch personeelsbeleid op uw school

Wilt u als schoolleider of bestuurder stappen zetten in de opzet en de implementatie van het strategisch personeelsbeleid op uw school? Neem dan vanaf november samen met collega’s deel aan de vijfdaagse leergang strategisch HRM, georganiseerd door Voortgezet Leren.

Versterk het strategisch personeelsbeleid op uw school

Colofon

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag