Aankondiging enquête over leermiddelenbeleid

aanschaffen van leermiddelen en devices zoals laptops en tablets? Hoe kijkt u aan tegen de dienstverlening door uw distributeur van leermiddelen? Deze en andere vragen staan centraal in de enquête die alle scholen voor voortgezet onderwijs op 25 mei ontvangen.

Evaluatie Wet gratis schoolboeken

De enquête wordt gehouden als onderdeel  van de evaluatie van de Wet gratis schoolboeken die de onderzoeksbureaus Regioplan en SEO momenteel uitvoeren. In de enquête worden vragen gesteld over het leermiddelenbeleid op school en over de financiering en inzet van devices zoals laptops of tablets. Ook wordt gevraagd naar uw mening over onder andere de kwaliteit van de dienstverlening en producten van distributeurs en uitgevers.

Meedoen aan de enquête

Op 25 mei worden alle middelbare scholen via het bij DUO bekende e-mailadres uitgenodigd om aan de enquête over het leermiddelenbeleid mee te doen. Voor de evaluatie van de Wet gratis schoolboeken  is het van groot belang dat de enquête een goede respons oplevert. We nodigen scholen dan ook van harte uit om de algemene e-mailbox in de gaten te houden en de enquête in te vullen!