Versterk het strategisch personeelsbeleid op uw school

Strategisch personeelsbeleid blijkt een belangrijke voorwaarde voor het organiseren van eigentijds onderwijs. Mede daarom vragen het ministerie van OCW en de VO-raad in het sectorakkoord expliciet aandacht voor dit thema. Wilt u als schoolleider of bestuurder stappen zetten in de opzet en de implementatie van het strategisch personeelsbeleid op uw school? Neem dan vanaf november samen met collega’s deel aan de vijfdaagse leergang strategisch HRM, georganiseerd door Voortgezet Leren. Kijk voor meer informatie hier.