Talkshow Burgerschap in Beweging

Op woensdag 23 juni vindt de online talkshow ‘Burgerschap in Beweging’ plaats.

De talkshow is erop gericht leraren en schoolleiders te inspireren bij het vormgeven van burgerschapsonderwijs. Daarbij staan vragen centraal als: “Hoe geeft u burgerschapsonderwijs op uw school vorm? En hoe zorgt u ervoor dat het aansluit bij de visie van de school én doelgericht en samenhangend is?” In verschillende rondes worden gesprekken gevoerd met scholen en experts over burgerschapsonderwijs, in verbinding met de eigen kijk op onderwijs en vorming. Er is ruimte voor het stellen van vragen en het interactief deelnemen aan de gesprekken. Deze middag is een gezamenlijk initiatief van de profielorganisaties Verus, VOS/ABB, VGS, Driestar educatief, VBS, VOO, de sectororganisaties PO-Raad, VO-raad en Stichting School & Veiligheid. U kunt zich aanmelden via deze link.