Preventief testen van leerlingen en aanvraagmodule zelftesten

Ook de komende weken wordt uw school weer bevoorraad met zelftesten. Het aantal testen dat scholen ontvangen is verhoogd zodat ook leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs zich preventief kunnen testen op het coronavirus. Dit doen zij, net als het personeel, twee keer per week thuis.

Deze preventieve inzet van de zelftest voor leerlingen komt naast de risicogerichte inzet waarmee in april is gestart. Door preventief te testen kunnen besmettingen bij leerlingen en personeel eerder worden opgespoord, ook wanneer iemand (nog) geen klachten heeft. Door dit twee keer per week te doen, kan de aanwezigheid van het coronavirus op school vroegtijdig worden opgespoord. Hiermee wordt de kans op verdere verspreiding of een uitbraak verkleind. Het onderwijs op school kan daardoor zoveel mogelijk ongehinderd doorgaan, omdat er minder lesuitval is en omdat de kans dat groepen leerlingen en personeelsleden in quarantaine moeten kleiner wordt.

Online aanvraagmodule

Op  21 mei ontvangen scholen een toegangslink waarmee zij  terecht kunnen in de online aanvraagmodule. De aanvraagmodule geeft inzicht in de hoeveelheid testen die er in de volgende rijblokken bij uw school geleverd worden. De hoeveelheid wordt gebaseerd op de leerling- en personeelsaantallen die bij DUO bekend zijn.

De aanvraagmodule biedt scholen de volgende mogelijkheden:

  • U kunt inzien hoeveel testen er in de volgende rijronden worden geleverd.
  • U kunt de ingevoerde leerling- en personeelsaantallen wijzigen, zodat in de volgende rijronde de levering wordt gebaseerd op de door u aangegeven aantallen.
  • Heeft u in de afgelopen rijronde meer testen ontvangen dan op uw school worden gebruikt? Dan kunt u aangeven in de volgende rijronden minder of geen testen  te willen ontvangen.
  • Heeft u in de afgelopen rijronde minder testen ontvangen dan er op uw school nodig zijn? Dan kunt u uw leerling- en personeelsaantallen wijzigen zodat er bij de volgende leveringen rekening kan worden gehouden met de juiste hoeveelheden.
  • Heeft u door een onvoorziene omstandigheid, zoals een corona-uitbraak op school, met spoed zelftesten nodig? Neem dan contact op met de helpdesk voor het starten van een spoedprocedure.

Toegang en deadline aanpassen gegevens

Op 21 mei ontvangen scholen een e-mail met de toegangslink voor de aanvraagmodule. Mocht u deze link niet hebben ontvangen, neem dan contact op met de helpdesk. De helpdesk is op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur bereikbaar via 088-7674077.

Wilt u uw leveringsgrootte aanpassen? Als u de wijzingen op woensdag 26 mei vóór 11.00 uur in de aanvraagmodule invoert, dan worden de gegevens nog verwerkt voor de leveringsperiode van 31 mei tot 11 juni. 

U ontvangt tot de zomervakantie elke twee weken een nieuwe levering zelftesten. Het is ook voor daaropvolgende leveringen mogelijk om de aantallen aan te passen.

Meer informatie

Op de pagina Zelftesten in het onderwijs vindt u meer informatie over het zelftesten.