Toelaatbaarheidsverklaringen in het gespecialiseerd onderwijs

Vlak voor de meivakantie heeft minister Slob een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over de verlengingen van toelaatbaarheidsverklaringen in het gespecialiseerd onderwijs. De Sectorraad Gespecialiseerd Onderwijs, het Netwerk Leidinggevenden Passend Onderwijs, de Sectorraad Samenwerkingsverbanden VO en de PO-Raad roepen scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden op om, waar dit mogelijk is, de administratieve lasten vanwege de coronacrisis zo beperkt mogelijk te houden. Het belang van de leerling moet altijd voorop blijven staan. De genoemde partijen roepen scholen en samenwerkingsverbanden op om wanneer er uit de evaluatie van het ontwikkelingsperspectief dat er geen twijfel is over de verlenging de toelaatbaarheidsverklaringen met een einddatum van 31 juli 2021 eenmalig te verlengen met maximaal één jaar. Wanneer ouders/verzorgers of leerlingen het hier niet mee eens zijn of wanneer de school denkt dat een wijziging nodig is, dan staat hen niets in de weg om het samenwerkingsverband alsnog om een hernieuwde beoordeling van de toelaatbaarheidsverklaring te vragen.

Voor meer informatie vindt u hier de brief van minister Slob en hier de brief van de vertegenwoordigende partijen.