Dennis Wiersma beëdigd als minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, meer ruimte voor kennismakingsactiviteiten leerlingen groep 8 en ander nieuws primair onderwijs

Dennis Wiersma beëdigd als minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Dennis Wiersma is op 10 januari beëdigd als minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs. De komende weken maakt hij kennis met het onderwijsveld en gaat hij in gesprek met leerlingen, leraren, schoolleiders en schoolbestuurders, om te horen wat er speelt en om samen plannen te maken.

Dennis Wiersma beëdigd als minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Meer ruimte voor kennismakingsactiviteiten leerlingen groep 8

Kennismakingsactiviteiten op scholen voor voortgezet onderwijs voor leerlingen uit groep 8 mogen onder voorwaarden weer fysiek plaatsvinden. Tot 20 januari 2022 moesten open dagen nog volledig online plaatsvinden. Wel gelden er strikte aanvullende richtlijnen, met name voor de aard van de activiteiten en de toegang van volwassenen tot de school.

Meer ruimte voor kennismakingsactiviteiten leerlingen groep 8

Visual - Een kansrijke overgang van basisschool naar middelbare school

De overstap van de basisschool naar de middelbare school is een bepalende stap voor de verdere schoolloopbaan van leerlingen. Met een kansrijk schooladvies en een kansrijke plaatsing in het voortgezet onderwijs komen leerlingen op de plek terecht die past bij hun capaciteiten, ontwikkeling en interesses. Het ministerie van OCW heeft in deze visual weergegeven hoe u als leraar, intern begeleider, schoolleider of schoolbestuur, leerlingen zo goed mogelijk op weg kunt helpen.

Visual - Een kansrijke overgang van basisschool naar middelbare school

Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs en gevolgen voor schoolbesturen

De bekostiging in het primair onderwijs wordt vanaf 1 januari 2023 vereenvoudigd. Het budget dat scholen voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs en samenwerkingsverbanden krijgen, wordt duidelijker, eenvoudiger en voorspelbaarder. De invoering van de nieuwe systematiek gaat niet gepaard met een bezuiniging. Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over wat de vereenvoudiging betekent voor (het budget van) schoolbesturen. 

Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs en gevolgen voor schoolbesturen

Deel uw ervaringen met nieuwkomersonderwijs

Welk onderwijs krijgen nieuwkomers, en wat hebben zij nodig? Welke knelpunten ervaren scholen die onderwijs aan nieuwkomers verzorgen en welke oplossingen zijn er mogelijk? SEO Economisch Onderzoek en het Kohnstamm Instituut voeren op verzoek van het ministerie van OCW een onderzoek uit naar deze vragen. We nodigen reguliere basisscholen, scholen uit het speciaal (basis)onderwijs en aan een AZC verbonden nieuwkomersscholen van harte uit om hun ervaringen te delen.

Deel uw ervaringen met nieuwkomersonderwijs

Digitale werkconferentie Evidence-informed aan de slag: Weten Wat Werkt

Op 2 februari 2022 organiseren het Platform Samen Onderzoeken, PO-Raad en NRO de digitale werkconferentie ‘Evidence-informed aan de slag - Weten Wat Werkt’. Deelnemers aan de werkconferentie ontdekken niet alleen wat evidence-informed werken inhoudt en oplevert, maar gaan ook onderzoeksmatig zelf aan de slag met een praktijkaanpak. U kunt zich hier aanmelden.

Digitale werkconferentie Evidence-informed aan de slag: Weten Wat Werkt

Uitvraag personeel niet in loondienst (PNIL)

De afgelopen twee jaar is aan alle schoolbesturen in het basis en voortgezet onderwijs gevraagd om gegevens over de inhuur van extern personeel (PNIL: personeel niet in loondienst) aan te leveren. Vanaf dit jaar krijgt de uitvraag van deze gegevens een structureel vervolg. Binnen enkele weken ontvangt u van OCW een brief met meer informatie over deze uitvraag. In de brief staat bijvoorbeeld meer over welke gegevens u precies moet aanleveren en hoe en wanneer de gegevenslevering plaatsvindt.

Uitvraag personeel niet in loondienst (PNIL)

Leden programmaraad Nationaal Onderwijslab gezocht

Bent u een onderwijsprofessional met een visie op digitale onderwijsinnovaties? En wilt u met collega’s nadenken over de manier waarop digitale innovaties het onderwijs kunnen verbeteren? Het Nationaal Onderwijslab zoekt negen leden voor de programmaraad voor een periode van drie jaar. Van leraar tot bestuurder, en van leerling tot wetenschapper. Het Nationaal Onderwijslab start medio 2022 en is gefinancierd door het Nationaal Groeifonds.

Leden programmaraad Nationaal Onderwijslab gezocht

Colofon

Ministerie van OCW

Postbus 16375
2500 BJ Den Haag