Spoedprocedure VOG Oekraïens onderwijspersoneel en ander nieuws primair onderwijs

Spoedprocedure VOG voor Oekraïens onderwijspersoneel

Er is een spoedprocedure afgesproken met Dienst Justis zodat Oekraïns onderwijspersoneel zo snel mogelijk de aanvraagprocedure voor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kan doorlopen. Dit is nodig vanwege de grote toestroom van ontheemde kinderen uit Oekraïne: op verschillende plekken in het land worden nieuwkomersscholen uitgebreid of tijdelijke onderwijsvoorzieningen opgezet, onder andere met de inzet van Oekraïens onderwijspersoneel.

Spoedprocedure VOG voor Oekraïens onderwijspersoneel

Basisvaardigheden moeten beter: minister Wiersma kondigt een masterplan aan

Te veel leerlingen verlaten het onderwijs zonder goede beheersing van de basisvaardigheden. Hier wil minister Wiersma iets aan doen. Hij heeft daarom een masterplan voor de basisvaardigheden taal, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid aangekondigd. Graag gaat OCW met u in gesprek over hoe het masterplan eruit moet komen te zien. Wat heeft u nodig om aan de slag te kunnen met een verbetering van de basisvaardigheden? Houd voor de data van deze gesprekken de sociale kanalen van OCW in de gaten.

Basisvaardigheden moeten beter: minister Wiersma kondigt een masterplan aan

Vernieuwd curriculum: starten met basisvaardigheden en periodiek onderhoud

Er komen bijgestelde kerndoelen voor taal en rekenen/wiskunde, en daarna nieuwe kerndoelen voor burgerschap en digitale geletterdheid. Ook komt er een systeem voor periodiek curriculumonderhoud om rust en regelmaat te brengen in de onderwijsopdracht aan scholen. Dit is de uitkomst van het debat over het curriculum dat de Tweede Kamer op 6 april voerde met minister Wiersma.

Vernieuwd curriculum: starten met basisvaardigheden en periodiek onderhoud

Dialoogsessie Nationaal Programma Onderwijs op 29 juni

Nu we een jaar onderweg zijn met het Nationaal Programma Onderwijs leeft bij veel scholen de behoefte aan uitwisseling van ervaringen en inspirerende voorbeelden. Daarom organiseert het ministerie van OCW een NP Onderwijs Dialoogsessie in Utrecht voor schoolleiders en NP Onderwijs-coördinatoren uit het funderend onderwijs.

Dialoogsessie Nationaal Programma Onderwijs op 29 juni

Onderzoek Gezondheid en Welzijn van Scholieren 2022

Binnenkort kunt u benaderd worden voor het onderzoek ‘Gezondheid en Welzijn van Scholieren 2022’. Dit onderzoek wordt, in opdracht van het ministerie van OCW, in het najaar van 2022 uitgevoerd door het Trimbos-instituut en de Universiteit Utrecht. Doet u ook mee? U kunt hier meer informatie vinden.

Onderzoek Gezondheid en Welzijn van Scholieren 2022

Lerarenbeurs en Teambeurs PO dragen bij aan schoolontwikkeling

Samen met collega-leraren een masteropleiding volgen zorgt ervoor dat leraren elkaar motiveren om de opleiding te blijven volgen. Dit was mogelijk met de Teambeurs. De kennis die leraren met de masteropleiding opdoen draagt bij aan ontwikkelingen in de school. Hierbij is het belangrijk dat de schoolleider al voor de opleiding nadenkt over de implementatie van de nieuwe kennis. Dat blijkt uit een evaluatie van de Teambeurs PO. Ook de Lerarenbeurs is geëvalueerd.

Lerarenbeurs en Teambeurs PO dragen bij aan schoolontwikkeling

Controle bijzondere bekostiging in het primair onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs voert in het tweede halfjaar van 2022 een controle uit om vast te stellen of scholen in het primair onderwijs de bijzondere bekostiging in 2022 voor bepaalde categorieën leerlingen terecht hebben ontvangen. In juni 2022 ontvangen de scholen en hun schoolbesturen die te maken hebben met deze controle een brief van de inspectie.

Controle bijzondere bekostiging in het primair onderwijs

Brochure voor ouders over passend onderwijs

Ouders hebben vaak veel vragen over passend onderwijs. Hoe beter zij geïnformeerd zijn, hoe sneller de school samen met de ouders tot passend onderwijs kunt komen. Het ministerie van OCW heeft daarom een brochure laten ontwikkelen. In deze brochure wordt zoveel mogelijk antwoord gegeven op vragen van ouders over passend onderwijs op de basisschool.

Brochure voor ouders over passend onderwijs

Het Nationaal Groeifonds investeert in het onderwijs

Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet de komende 5 jaar € 20 miljard in projecten die zorgen voor economische groei voor de lange termijn. Op 14 april werd bekend gemaakt dat het Nationaal Groeifonds de komende jaren €155 tot 323 miljoen investeert in de volgende projecten voor het onderwijs: OntwikkelkrachtImpuls Open Leermateriaal & Edu-V. Deze projecten zitten nu in de opstartfase, houd de websites in de gaten voor meer informatie over de startdata en hoe u kunt meedenken.

Het Nationaal Groeifonds investeert in het onderwijs

Colofon

Ministerie van OCW

Postbus 16375
2500 BJ Den Haag