Controle bijzondere bekostiging in het primair onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs voert in het tweede halfjaar van 2022 een controle uit om vast te stellen of scholen in het primair onderwijs de bijzondere bekostiging in 2022 voor bepaalde categorieën leerlingen terecht hebben ontvangen. In juni 2022 ontvangen de scholen en hun schoolbesturen die te maken hebben met deze controle een brief van de inspectie.

Het is een specifiek onderzoek dat ook in 2020 en 2021 heeft plaatsgevonden. De uitkomsten van het onderzoek kunnen gevolgen hebben voor de bekostiging.

De controle heeft betrekking op de bijzondere bekostiging voor:

  • Schipperskinderen;
  • Internationaal georiënteerd basisonderwijs;
  • Opvang asielzoekerskinderen in procesopvanglocaties en gezinslocaties;
  • Leerlingen met een ernstige meervoudige beperking;
  • Materiële instandhouding brancardliften in het (voorgezet) speciaal onderwijs;
  • Materiële instandhouding schoolbaden in het (voorgezet) speciaal onderwijs;
  • Culturele minderheden (CUMI) in het speciaal basisonderwijs en (voorgezet) speciaal onderwijs;
  • De beloning van leraren die les geven op een school waar voortgezet speciaal onderwijs wordt verzorgd met het uitstroom profiel vervolgonderwijs.

Daarnaast besteedt de inspectie aandacht aan het ongeoorloofd verzuim van leerlingen tussen de eerste schooldag van schooljaar 2021-2022 en de teldatum 1 oktober 2021.

Onderzoeksfase

De inspectie voert het onderzoek uit. Niet alle scholen worden gecontroleerd, maar een gedeelte, op basis van een steekproef. In juni 2022 ontvangen de scholen en hun schoolbesturen die te maken hebben met deze controle een brief van de inspectie.

Voor de uitvoering van de controle nemen inspecteurs contact op met de scholen om een afspraak te maken. Dit wordt aangekondigd in de eerdergenoemde brief. Daarin is ook een procedure opgenomen voor een optimale voorbereiding van het onderzoek. Het opvolgen van de aanwijzingen in de procedure is van belang voor een handige en snelle uitvoering van het onderzoek, zowel voor de scholen als voor de inspectie.

Vervolg van het onderzoek

Uit het onderzoek volgen bevindingen die worden gedeeld met de school. Daarna stelt de inspectie een definitief rapport op in de vorm van een afrondingsbrief die wordt verstuurd naar de school en het bestuur. Omdat bij het onderzoek persoonsgebonden leerlingengegevens zijn betrokken, wordt het rapport van het onderzoek niet openbaar gemaakt. Als de uitkomsten van het onderzoek gevolgen hebben voor de bekostiging, wordt dit vermeld in de afrondingsbrief.