Brochure voor ouders over passend onderwijs

Ouders hebben vaak veel vragen over passend onderwijs. Hoe beter zij geïnformeerd zijn, hoe sneller de school samen met de ouders tot passend onderwijs kunt komen. Het ministerie van OCW heeft daarom een brochure laten ontwikkelen. In deze brochure wordt zoveel mogelijk antwoord gegeven op vragen van ouders over passend onderwijs op de basisschool.

Om ervoor te zorgen dat ouders eenduidige informatie over passend onderwijs krijgen, heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een brochure over passend onderwijs in het primair onderwijs ontwikkeld; “Wat is passend onderwijs”. In deze brochure wordt zoveel mogelijk antwoord gegeven op vragen die ouders hebben over passend onderwijs op de basisschool. De inhoud van deze brochure zal door samenwerkingsverbanden gebruikt worden om ouders via de ouder- en jeugdsteunpunten te informeren over passend onderwijs.

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn volop bezig met het (verder) vormgeven van ouder- en jeugdsteunpunten. Ouders en leerlingen kunnen bij deze steunpunten terecht voor informatie en advies over passend onderwijs en ondersteuning bij passend onderwijs. Om samenwerkingsverbanden te ondersteunen bij het opzetten en/of doorontwikkelen van deze steunpunten kunnen ze van deze brochure gebruik maken. Ze kunnen de informatie integraal overnemen of aanpassen aan hoe het in hun eigen regio georganiseerd is.

U kunt ouders ook op deze brochure attenderen en deze met de handreiking “Helderheid rond passend onderwijs” gebruiken om met ouders tot een passend onderwijsaanbod te komen.