Meldpunt schoolsluiting, handreiking onderwijstijd en ander nieuws primair onderwijs

Oproep: meld tijdelijke schoolsluiting vanwege het coronavirus

Scholen en instellingen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en mbo die na de start van dit school-/studiejaar tijdelijk (hebben) moeten sluiten vanwege het coronavirus worden door de Inspectie van het Onderwijs opgeroepen om dit te melden. Ook bij heropening is de vraag om dit te melden. Melden kan via het Meldpunt schoolsluiting vanwege het coronavirus.

Oproep: meld tijdelijke schoolsluiting vanwege het coronavirus

Handreiking Onderwijstijd, regels en ruimte op een rij

Voor scholen bestaan er verschillende mogelijkheden om de onderwijstijd op een flexibele manier te organiseren. Het ministerie heeft een handreiking gemaakt om inzichtelijker te maken welke ruimte er bestaat in wet- en regelgeving.

Handreiking Onderwijstijd, regels en ruimte op een rij

Week Tegen Pesten: 27 september tot en met 21 oktober 2021

Van 27 september tot en met 1 oktober organiseert Stichting School & Veiligheid weer de Week Tegen Pesten. Het motto dit jaar is: Buitensluiten? Uitgesloten! Doe ook mee met uw school en maak een goede start in het nieuwe schooljaar.

Week Tegen Pesten: 27 september tot en met 21 oktober 2021

Webinar Sterk Medezeggenschap 27 september

Medezeggenschapsraden staan het komende schooljaar voor grote opgaven. Denk bijvoorbeeld aan het Nationaal Programma Onderwijs. Daarbij is een effectieve samenwerking tussen (G)MR, bestuurder en raad van toezicht essentieel. Maar hoe pak je dat aan? Sterk Medezeggenschap organiseert op maandag 27 september van 16.00 tot 17.00 uur het webinar ‘Medezeggenschap: wie gaat waar over?’ waarin het belang van samenwerking centraal staat. Deelname aan het webinar is gratis.

Webinar Sterk Medezeggenschap op 27 september

Extra beloning voor leraren op scholen met veel achterstanden

Leraren, schoolleiders en ander personeel op scholen met veel achterstanden krijgen de komende twee schooljaren een toelage van gemiddeld 8 procent van hun loon. Dit maakt het aantrekkelijker om op deze scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs te (blijven) werken. Zo krijgen alle kinderen een kans om de achterstanden als gevolg van corona in te halen.

Extra beloning voor leraren op scholen met veel achterstanden

Doorlopende leerlijnen 10-14 in bedrijf meemaken? Sluit aan bij de conferentie op 28 september

Op dinsdag 28 september 2021 vindt de conferentie 10-14-onderwijs plaats bij Academie 1014 in Almere. De conferentie is voor alle scholen die geïnteresseerd zijn in de onderwijsontwikkelingen van 10-14-onderwijs en hierover kennis willen uitwisselen. 

Doorlopende leerlijnen 10-14 in bedrijf meemaken? Sluit u aan!

Vragenlijst Nationaal Programma Onderwijs

Het ministerie van OCW roept alle scholen in het funderend onderwijs op voor 17 september a.s. om een aantal vragen te beantwoorden over de schoolscan en het schoolprogramma. Alle schoolvestigingen hebben de afgelopen weken een uitnodiging ontvangen met een link naar de vragenlijst.

Vragenlijst Nationaal Programma Onderwijs

Subsidieregeling Impuls en Innovatie Bewegingsonderwijs primair onderwijs

Vanaf het schooljaar 2023-2024 zijn scholen wettelijk verplicht om minimaal twee lesuren bewegingsonderwijs aan te bieden, gegeven door een bevoegde (vak)leerkracht. Op dit moment haalt lang nog niet iedere school dit. De overheid wil daarom samen met de KVLO, PO-Raad, ALO-Nederland en VSG scholen ondersteunen bij het realiseren van bewegingsonderwijs, maar ook bij het stimuleren van bewegen van kinderen door de dag heen.

Subsidieregeling Impuls en Innovatie Bewegingsonderwijs primair onderwijs

Op werkbezoek: wat zou u aan de minister of aan beleidsmedewerkers van OCW willen laten zien?

De ministers en beleidsmedewerkers van het ministerie van OCW gaan regelmatig op werkbezoek. Dat is belangrijk om een goed beeld te hebben van wat er op scholen speelt en in de school te zien wat de impact van beleid is. Om ervoor te zorgen dat het ministerie de werkbezoeken gericht en vlot kan organiseren, is OCW voor komend schooljaar op zoek naar scholen die hun praktijk graag met OCW willen delen.

Op werkbezoek: wat zou u aan de minister of aan beleidsmedewerkers van OCW willen laten zien?

Google Workspace for Education, 3 stappen om het veilig te kunnen blijven gebruiken

SURF en SIVON hebben in juli een akkoord bereikt met Google over het wegnemen van de hoge privacyrisico’s in Google Workspace for Education. Om gebruik te kunnen blijven maken van Google Workspace for Education moeten scholen zelf nog wel een aantal handelingen uitvoeren: de juiste (technische) instellingen gebruiken, de nieuwe Google voorwaarden accepteren en een schoolspecifieke privacy-analyse uitvoeren.

Google Workspace for Education, 3 stappen om het veilig te kunnen blijven gebruiken

Meld u aan voor de OCW Onderwijscommunity!

Bent u leraar of schoolleider? En wilt u meedenken over actuele onderwijsthema’s? Meld u dan aan voor de OCW Onderwijscommunity! U kunt zich tot en met 15 september aanmelden.

Meld u aan voor de OCW Onderwijscommunity

Vragenlijst investeringen zij-instroom: meer inzicht in uw kosten

Welke kosten maken scholen voor een zij-instroomtraject? En hoe wordt de tegemoetkoming in de kosten benut? Om antwoord te krijgen op deze en andere vragen verzoeken we scholen om een korte vragenlijst in te vullen. Doet uw school mee? Dan ontvangt u een compacte rapportage met benchmark die inzicht biedt in uw situatie. 

Vragenlijst investeringen zij-instroom: meer inzicht in uw kosten

Wetswijziging vrijwillige ouderbijdrage in werking getreden

Op 1 augustus is de wetswijziging vrijwillige ouderbijdrage in werking getreden. De kern van de wet is dat alle leerlingen moeten kunnen meedoen met activiteiten die de school organiseert, ook leerlingen met ouders die de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Het is belangrijk dat scholen ouders duidelijk informeren over de vrijwillige bijdrage, ook in de schoolgids.

Wet vrijwillige ouderbijdrage

Ouders wijzen op het aanbod van Ouders & Onderwijs

Ouders & Onderwijs is een stichting voor alle ouders met kinderen in het po, vo en mbo. Op werkdagen kunnen ouders bij Ouders & Onderwijs terecht met hun vragen over het onderwijs. Helpt u mee om dit bij ouders bekend te maken? Dat kan bijvoorbeeld door het te vermelden in de schoolgids, op de website van uw school of in de nieuwsbrief voor ouders. 

Ouders wijzen op het aanbod van Ouders & Onderwijs