Subsidieregeling Impuls en Innovatie Bewegingsonderwijs primair onderwijs

Vanaf het schooljaar 2023-2024 zijn scholen wettelijk verplicht om minimaal twee lesuren (twee maal 45 minuten) bewegingsonderwijs aan te bieden, gegeven door een bevoegde (vak)leerkracht. Op dit moment haalt lang nog niet iedere school dit. De overheid wil daarom samen met de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO), de PO-Raad, ALO-Nederland en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) scholen ondersteunen bij het realiseren van bewegingsonderwijs, maar ook bij het stimuleren van bewegen van kinderen door de dag heen.

Van 1 tot en met 30 september 2021 kunnen schoolbesturen subsidie aanvragen om een procesbegeleider aan te stellen die samen met de school kijkt hoe de vereiste uren bewegingsonderwijs (of meer) op een duurzame wijze gerealiseerd kunnen worden óf kijkt naar mogelijkheden om kinderen duurzaam meer te laten bewegen.

Verschillende doelen

Met deze subsidie kan een procesbegeleider aangesteld worden die een schoolbestuur, scholengroep of scholen bij twee verschillende doelen ondersteunt. Het eerste en belangrijkste doel van de subsidie is scholen ondersteunen bij het zoeken naar duurzame oplossingen voor het geven van ten minste twee lesuren bewegingsonderwijs (door een bevoegde (vak-)leerkracht). Bewegingsonderwijs is gericht op het ontwikkelen van motorische vaardigheden die zijn vastgelegd in de kerndoelen.

Wanneer uw school(bestuur) al voldoet aan dit eerste subsidiedoel, kunt u in aanmerking komen voor een subsidie voor het tweede doel. Voor de gezondheid van kinderen is het namelijk ook belangrijk dat kinderen dagelijks voldoende bewegen. Daarom is het tweede doel van deze subsidie om scholen te helpen kinderen meer door de dag heen te laten bewegen. De procesbegeleider kan scholen hierin begeleiden door bijvoorbeeld bewegen structureel een plek te geven in het schoolbeleid.

Meer informatie

Algemene informatie over de subsidie vindt u op de website van DUS-I.

In samenwerking met de PO-Raad, VSG en ALO-Nederland heeft de KVLO aanvullend een landelijk ondersteuningsteam opgezet dat u kan helpen. Het team biedt inhoudelijke ondersteuning door middel van webinars, een helpdesk voor individuele vragen, individuele begeleiding van besturen/vakgroepen en bijeenkomsten. Hiervoor kunt u terecht op deze website.