Brief van de minister aan mbo-studenten en ander nieuws middelbaar beroepsonderwijs

In deze nieuwsbrief houden wij je op de hoogte van ontwikkelingen in het beleid voor de sector mbo en de uitvoering van dit beleid. Zo vind je in deze nieuwsbrief onder meer berichten over de brief over de Werkagenda die minister Dijkgraaf stuurde aan de mbo-studenten, het Wetsvoorstel strategisch personeelsbeleid en de Onderwijspremie 2023.

Brief minister aan mbo-studenten

Hoe maken we het mbo nog beter? Dit voorjaar heeft minister Dijkgraaf samen met studenten, docenten, schooldirecteuren, gemeenten en bedrijven plannen gemaakt om het mbo te verbeteren. Deze plannen staan in de Werkagenda ‘Samen werken aan talent’ en het Stagepact. Mbo-studenten ontvingen vorige week van de minister een brief waarin staat wat de plannen concreet voor hen betekenen.

Brief minister aan mbo-studenten

Reageer via internetconsultatie op het Wetsvoorstel strategisch personeelsbeleid

Besturen en scholen met goed strategisch personeelsbeleid hebben betere kwaliteit van onderwijs en tevredener personeel. Zij kunnen, op het personele vlak, beter inspelen op huidige en toekomstige ontwikkelingen. Daarom ligt er een wetsvoorstel om eisen te stellen aan strategisch personeelsbeleid in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Je kunt tot en met 18 juni via internetconsultatie reageren op dit Wetsvoorstel strategisch personeelsbeleid.

Reageer via internetconsultatie op het Wetsvoorstel strategisch personeelsbeleid

Genomineerde onderwijsteams voor de Nederlandse Onderwijspremie 2023

De nominaties voor de Nederlandse Onderwijspremie voor het mbo en ho 2023 zijn bekend. In totaal ontvangen negen onderwijsteams van mbo-scholen, hogescholen en universiteiten op 29 juni 2023 de premie tijdens het ComeniusFestival. Minister Dijkgraaf onthult dan wie er op de eerste, tweede en derde plek staan en reikt de premies uit.

Genomineerde onderwijsteams voor de Nederlandse Onderwijspremie 2023

27 miljoen euro voor aansluiting mbo en arbeidsmarkt

Minister Dijkgraaf van Onderwijs heeft dit jaar via het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) 27 miljoen euro beschikbaar voor projecten die de aansluiting tussen mbo en de arbeidsmarkt versterken. In de eerste ronde is een bedrag van 10 miljoen euro toegekend aan tien projecten die van belang zijn voor maatschappelijke opgaven rond onder meer klimaat, landbouw en zorg. Later dit jaar volgt een tweede aanvraagronde.

27 miljoen euro voor aansluiting mbo en arbeidsmarkt

Dashboard Jongeren in kwetsbare positie

Het nieuwe dashboard Jongeren in een kwetsbare positie is klaar! Doel van dit dashboard is om scholen en gemeenten inzicht te geven in de door- en uitstroomrichtingen van jongeren in een kwetsbare positie en wat hun daginvulling na verloop van tijd is. Jongeren in een kwetsbare positie zijn jongeren die uitstromen uit het voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs, vmbo-basis en entree naar vervolgonderwijs, werk of dagbesteding.

Dashboard Jongeren in kwetsbare positie

32 miljoen euro beschikbaar om LOB in het mbo te versterken

Op 10 mei is de Tijdelijke regeling aanvullende bekostiging LOB MBO 2023 in de Staatscourant gepubliceerd. Het doel van deze regeling is het beschikbaar stellen van middelen om loopbaanoriëntatie en -begeleiding in het middelbaar beroepsonderwijs te verstevigen, met het oog op het verbeteren van de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt.

32 miljoen euro beschikbaar om LOB in het mbo te versterken

Gezocht: vier voorlopers die regionale ecosystemen helpen borgen

MBOin2030 schrijft binnenkort een challenge uit om regionale ecosystemen te ondersteunen. Regionale ecosystemen zijn ontwikkelde publiek-private samenwerkingen tussen het beroepsonderwijs, de regionale overheid en het bedrijfsleven. Sommige zijn heel succesvol, andere verdwijnen na een succesvolle start. Hoe komt dat? Wat kun je eraan doen? Dat wil MBOin2030 graag weten. Dit is de tweede challenge van MBOin2030. De challenge over dialogisch valideren leverde vier winnaars op, die enthousiast met hun idee aan de slag zijn gegaan.

Gezocht: vier voorlopers die regionale ecosystemen helpen borgen

DUO campagne: Afgestudeerd? Gefeliciteerd!

Het einde van het studiejaar is in zicht. Voor veel studenten is het daarom tijd om af te studeren. Vaak zitten zij dan al met hun hoofd bij de diploma-uitreiking, vakantieplannen, vervolgstudie of eerste baan. Terwijl ze ook nog het een en ander bij DUO moeten regelen. Om hen daarbij te helpen start DUO op 22 mei de campagne ‘Afgestudeerd? Gefeliciteerd!’.

DUO campagne: Afgestudeerd? Gefeliciteerd!

Colofon

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag