Reageer via internetconsultatie op het Wetsvoorstel strategisch personeelsbeleid

Besturen en scholen met goed strategisch personeelsbeleid hebben betere kwaliteit van onderwijs en tevredener personeel. Zij kunnen, op het personele vlak, beter inspelen op huidige en toekomstige ontwikkelingen. Daarom ligt er een wetsvoorstel om eisen te stellen aan strategisch personeelsbeleid in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Je kunt tot en met 18 juni via internetconsultatie reageren op dit Wetsvoorstel strategisch personeelsbeleid.

Op 10 mei 2023 hebben minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) het wetsvoorstel strategisch personeelsbeleid in consultatie gebracht. De planning is dat deze wet in 2024 in zal gaan. Dit wetsvoorstel verplicht besturen tot strategisch personeelsbeleid en biedt duidelijkheid over welke aspecten essentieel zijn bij strategisch personeelsbeleid. Hiermee wordt bedoeld dat de professionele ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van het personeel wordt gekoppeld aan het onderwijskundig beleid en de externe (maatschappelijke) ontwikkelingen. Internationaal onderzoek wijst uit dat goed strategisch personeelsbeleid flinke winst kan opleveren, zeker als het schoolbestuur er actief mee aan de slag gaat. De kwaliteit van het onderwijs gaat omhoog, studenten halen betere resultaten en personeel is tevredener.

Voor het basis- en voortgezet onderwijs bevat het wetsvoorstel ook enkele arbeidsrechtelijke maatregelen. Voor het mbo zijn deze arbeidsrechtelijke maatregelen niet opgenomen, omdat de arbeidsmarkt voor docenten in het mbo een heel ander karakter heeft dan die voor het funderend onderwijs.

Internetconsultatie

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nodigt belanghebbenden uit om te reageren op het wetsvoorstel. Suggesties gebruiken we om het voorstel te verbeteren. Reageren kan tot en met 18 juni via Overheid.nl | Consultatie Wetsvoorstel strategisch personeelsbeleid (internetconsultatie.nl).