32 miljoen euro beschikbaar om LOB in het mbo te versterken

Op 10 mei is de Tijdelijke regeling aanvullende bekostiging LOB MBO 2023 in de Staatscourant gepubliceerd. Het doel van deze regeling is het beschikbaar stellen van middelen om loopbaanoriëntatie en -begeleiding in het middelbaar beroepsonderwijs te verstevigen, met het oog op het verbeteren van de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt.

Conform de afspraken in de Werkagenda mbo wordt de komende jaren ingezet op meer aandacht voor een goede en stevige loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) op mbo-instellingen. Met LOB krijgen studenten meer zicht op hun kwaliteiten, mogelijkheden en drijfveren. Dit helpt hen bij het maken van keuzes binnen hun studie (bijvoorbeeld voor een bepaalde stage) en keuzes na hun studie, bijvoorbeeld voor doorstroom naar een vervolgopleiding of voor een bepaald beroep. Ook ontwikkelen ze competenties voor een leven lang leren. Studenten weten dankzij loopbaanoriëntatie en -begeleiding beter waar ze goed in zijn en wat bij hen past: daardoor hebben zij meer kans op een succesvolle loopbaan.

Kwaliteitsimpuls

Met de Tijdelijke regeling aanvullende bekostiging LOB MBO 2023 geeft de minister mbo-scholen de mogelijkheid om LOB een kwaliteitsimpuls te geven. Op grond van de regeling wordt hiervoor in de jaren 2023-2027 via aanvullende bekostiging jaarlijks 32 miljoen beschikbaar gesteld. De school kan de gelden bijvoorbeeld gebruiken voor:

  • het inzetten van extra fte voor LOB
  • het vrijmaken van personeel
  • het organiseren van meer en effectieve oriënterende beroeps- of bedrijfsbezoeken, waardoor de student met een breed palet aan werkgevers en beroepen kennis maakt
  • het begeleiden van studenten tijdens de studie en bij het kiezen van een stageplek en -richting
  • het volgen van een bijscholingscursus of -training om de LOB-deskundigheid van docenten met LOB-taken en loopbaanbegeleiders te verbeteren

De regeling vervalt op 1 januari 2028; de minister monitort periodiek de implementatie en de effecten van de regeling. Dit gebeurt op landelijk niveau.