Gezocht: vier voorlopers die regionale ecosystemen helpen borgen

MBOin2030 schrijft binnenkort een challenge uit om regionale ecosystemen te ondersteunen. Regionale ecosystemen zijn ontwikkelde publiek-private samenwerkingen tussen het beroepsonderwijs, de regionale overheid en het bedrijfsleven. Sommige zijn heel succesvol, andere verdwijnen na een succesvolle start. Hoe komt dat? Wat kun je eraan doen? Dat wil MBOin2030 graag weten. Dit is de tweede challenge van MBOin2030. De challenge over dialogisch valideren leverde vier winnaars op, die enthousiast met hun idee aan de slag zijn gegaan.

Voorlopers

Via een challenge op MBOin2030 zoekt dit innovatieplatform voor het mbo van de toekomst vier voorlopers binnen ecosystemen. Samen ontwerpen ze een instrument waarmee publiek-private samenwerking in een ecosysteem geanalyseerd en verbeterd kan worden. De vier professionals krijgen hiervoor elk 25.000 euro innovatiebudget. Ze werken samen aan een community of practice Ecosystemen.

Wie wil meedingen naar een startplek in de community kan via de website een pitch uploaden. Iedereen die ruime ervaring heeft met samenwerken in een ecosysteem kan meehelpen ecosystemen te verduurzamen. Een jury bepaalt welke kandidaten dat zijn.

Mooiste innovaties

MBOin2030 is een initiatief van een grote groep friskijkers en dwarsdenkers in en rond het beroepsonderwijs. Met ondersteuning van het ministerie van OCW werkt deze zwerm aan het toekomstbestendig maken van het mbo. De komende maanden lanceert MBOin2030 challenges op verschillende thema’s die van belang zijn voor de toekomst van het beroepsonderwijs. De eerste challenge, over dialogisch valideren, liet vorig jaar zien dat overal in Nederland de mooiste innovaties gaande zijn in het mbo. MBOin2030 wil al deze initiatieven leren kennen, opschalen en een groot podium bieden. Op veel scholen is de toekomst namelijk allang begonnen!