Genomineerde onderwijsteams voor de Nederlandse Onderwijspremie 2023

De nominaties voor de Nederlandse Onderwijspremie voor het mbo en ho 2023 zijn bekend. In totaal ontvangen negen onderwijsteams van mbo-scholen, hogescholen en universiteiten op 29 juni 2023 de premie tijdens het ComeniusFestival. Minister Dijkgraaf onthult dan wie er op de eerste, tweede en derde plek staan en reikt de premies uit

De Nederlandse Onderwijspremie is de hoogste onderscheiding in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs. De premie wordt jaarlijks toegekend aan onderwijsteams die de afgelopen vier jaar een onderwijsinitiatief hebben ontwikkeld, dit ter waardering van, en als impuls voor, onderwijsvernieuwing en -verbetering. Dit jaar ontvangen voor de eerste keer ook onderwijsteams in het mbo de Onderwijspremie. Dat gebeurt op 29 juni in Nieuwegein op het ComeniusFestival, het jaarlijkse festival van het ComeniusNetwerk waarbij onderwijsvernieuwing centraal staat.

2,5 miljoen euro voor onderwijsvernieuwing in het mbo

Bij de Nederlandse Onderwijspremie is er in totaal 7,5 miljoen euro te verdelen over drie teams uit het middelbaar beroepsonderwijs (2,5 miljoen euro), drie teams uit het hoger beroepsonderwijs (2,5 miljoen euro) en drie teams uit het wetenschappelijk onderwijs (2,5 miljoen euro). De drie teams per sector ontvangen respectievelijk 1,2 miljoen euro, 800.000 euro of 500.000 euro. De inzendingen zijn beoordeeld door een commissie voor de voordrachten uit het mbo en een commissie voor de voordrachten uit het hbo en wo. De organisatie rondom de Nederlandse Onderwijspremie is in handen van het NRO. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt de middelen voor de premie beschikbaar.

De drie genomineerde mbo-teams

De drie genomineerde onderwijsteams voor mbo en hun onderwijsinitiatieven zijn (in alfabetische volgorde):

Het Talent Atelier – Interdisciplinair onderwijs (Koning Willem I College)
Het Talent Atelier is een dynamische en inspirerende plek waar studenten van verschillende mbo-opleidingen samenkomen en in interdisciplinaire teams samenwerken aan vraagstukken van opdrachtgevers uit het werkveld. Deze leerervaring helpt studenten klaar te stomen voor het werkveld, waar complexe uitdagingen ook om interdisciplinaire samenwerking vragen. Studenten worden uitgedaagd om creatief te denken, verschillende talenten te benutten, samen tot oplossingen te komen en te presenteren. Het Talent Atelier is uitgegroeid tot een interdisciplinaire leerervaring waaraan al meer dan 3.000 studenten van alle afdelingen van het Koning Willem I College deelnamen. Interne en externe partijen werken daarbij samen in een groeiend onderwijssysteem.
 

Talenthub op Zuid: samen verder bouwen aan de toekomst van jongeren (Albeda)
De Talenthub op Zuid is een onderwijsinitiatief om jongeren die zijn uitgevallen/dreigen uit te vallen een plek te bieden om hun talenten te ontdekken en zich te oriënteren op de toekomst. Samen met het werkveld begeleidt Albeda in de Talenthub jongeren om schoolfit te worden: succesvol zijn op een opleiding die aansluit bij hun interesse en talent. Als school (nog) geen optie is, start de zoektocht naar een passende werkplek of andere oplossing. Zo (re)activeert de Talenthub de ontwikkeling van deze jongeren en de eigen regie op hun (leer)loopbaan zodat ze duurzaam kunnen participeren in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.


Zeeuwse Praktijkroute Economie, Horeca en Toerisme (Scalda)
De praktijkroute in Zeeland is een nieuw onderwijsconcept dat een oplossing biedt voor het behoud van een breed opleidingenportfolio in gebieden waar studentenaantallen afnemen. Daarnaast is het een onderwijsconcept dat studenten toerust voor de toekomst. De student heeft de regie in zijn individueel leertraject. Vanaf dag één gaat de student de praktijk in, krijgt intensieve begeleiding van een coach van Scalda en maakt naar behoefte gebruik van de werkplaatsen waar vakdocenten de leervragen met de student doornemen. Vraaggestuurd, op eigen tempo, thuis-nabij. Dat levert op: een duurzame en sterke relatie met het bedrijfsleven én zelfverantwoordelijke, tevreden en goed opgeleide medewerkers voor de toekomst!