Webinar over de brugfunctionaris, in gesprek over sturing en ander nieuws voorgezet onderwijs

Webinar over de brugfunctionaris in het VO

Op  1 februari van 15:00tot 16:15 uur organiseert de Gelijke Kansen Alliantie een webinar over de brugfunctionaris in het VO. Hoe zien de werkzaamheden van de brugfunctionaris in het VO eruit? En waarin verschillen deze van de inzet in het PO?

Webinar over de brugfunctionaris in het VO

Subsidieregeling Verbinding po-vo binnenkort van start

De subsidieregeling Verbinding po-vo gaat vanaf het schooljaar 2024-2025 van start. De regeling volgt  de subsidieregeling Doorstroomprogramma’s po-vo op en heeft als doel om de doorstroom van leerlingen van het po naar het vo te versoepelen. De aanvraagperiode voor de subsidie start naar verwachting in februari 2024.

Subsidieregeling Verbinding po-vo binnenkort van start

OCW Dichtbij: in gesprek over sturing in het funderend onderwijs

Wilt u met het ministerie van OCW in gesprek over dilemma’s rondom sturing, zeggenschap, bekostiging of arbeidsvoorwaardenvorming in het funderend onderwijs? En bent u leraar, onderwijsondersteuner, schoolleider, ouder, bestuurder of lid van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad of het interne toezicht? Dan bent u van harte welkom bij de regiobijeenkomsten die we eind januari 2024 organiseren.

In gesprek over sturing in het funderend onderwijs

Inspiratie om te werken aan de basisvaardigheden

Wilt u dit jaar met uw school het onderwijs in taal, rekenen-wiskunde, burgerschap en/of digitale geletterdheid verder verbeteren? In dit bericht staan publicaties, lees- en kijktips om u te inspireren en te helpen. Nieuw zijn de special van Didactief over taal-rekenen en de themapagina’s over burgerschap op Onderwijskennis.nl.

Inspiratie om te werken aan de basisvaardigheden

Actieprogramma Digitale School gelanceerd

Ook leerlingen die door lichamelijke of psychische oorzaken tijdelijk niet naar school kunnen, hebben recht op onderwijs. Het Actieprogramma Digitale School helpt scholen om de mogelijkheden van digitaal afstandsonderwijs voor deze leerlingen zo goed mogelijk te benutten. Op 27 februari kunt u hierover een webinar volgen. Ook zijn er twee nieuwe brochures over digitaal afstandsonderwijs, start er een leernetwerk en organiseert Kennisnet themabijeenkomsten op 7 en 12 maart.

Actieprogramma Digitale School gelanceerd

MDT-kort: subsidie en informatiebijeenkomst

Scholen kunnen nog tot en met 11 april 2024 14.00 uur een subsidie van € 50.000,- aanvragen om kennis te maken met de maatschappelijke diensttijd (MDT) via een MDT-kort project. Wilt u hier meer over weten en inspiratie opdoen? Meld u dan aan voor de informatiebijeenkomst op dinsdag 6 februari 2024, van 15.30 tot 17.00 uur.

MDT-kort: subsidie en informatiebijeenkomst

Meld uw school aan voor de LAKS-monitor

Tot en met 19 april kunnen scholen zich aanmelden voor de  LAKS-monitor, hét tevredenheidsonderzoek voor en door leerlingen. In de LAKS-monitor staan de verplichte sociale veiligheidsvragen die input leveren voor Vensters, Scholen op de Kaart en de inspectie. Met de resultaten kan uw school, samen met de leerlingenraad, het onderwijs (nog) beter maken. De LAKS-monitor is in te vullen tot en met 30 april.

Meld uw school aan voor de LAKS-monitor

Dyslexie Centraal gaat door!

Ook in 2024 zet Dyslexie Centraal zich in voor een effectieve aanpak van ernstige leesproblemen en dyslexie in onderwijs en zorg. Dyslexie Centraal organiseert activiteiten en deelt kennis en informatie voor onderwijsprofessionals,  leerlingen, ouders, bestuurders en beleidsmakers. Op dyslexiecentraal.nl vindt u handreikingen, richtlijnen, goede voorbeelden, tools en scans en antwoorden op vragen over de ondersteuning van leerlingen.

Dyslexie Centraal gaat door!

Winnaars Challenge Lerarentekort geselecteerd

De afgelopen maanden zochten wij naar manieren om leerlingen enthousiast te maken voor een baan in het onderwijs. Er is immers een groot tekort aan lerarenen dat tekort dreigt te groeien. In de Challenge Lerarentekort kon iedereen met een goed idee dit inzenden. Uit de vele inzendingen zijn er inmiddels drie winnaars geselecteerd.

Winnaars Challenge Lerarentekort geselecteerd

Workshop AI en machinevertaling voor het voortgezet onderwijs

Op 14 maart organiseert de Europese Commissie de Translating Europe Workshop 'AI en machinevertaling voor het middelbaar onderwijs'. In deze bijeenkomst in Den Haag én online staat de impact van Generatieve AI en machinevertaling in het voortgezet onderwijs centraal.

Workshop AI en machinevertaling voor het voortgezet onderwijs