Actieprogramma Digitale School gelanceerd

Ook leerlingen die door lichamelijke of psychische oorzaken tijdelijk niet naar school kunnen, hebben recht op onderwijs. Het Actieprogramma Digitale School helpt scholen om de mogelijkheden van digitaal afstandsonderwijs voor deze leerlingen zo goed mogelijk te benutten. Op 27 februari 2024 kunt u hierover een webinar volgen. Ook zijn er twee nieuwe brochures over digitaal afstandsonderwijs, start er een leernetwerk en organiseert Kennisnet themabijeenkomsten op 7 en 12 maart 2024.

Meld u aan voor het webinar

Op dinsdag 27 februari 2024 van 14.45 – 16.15 uur organiseren het ministerie van OCW en het Steunpunt Passend Onderwijs een webinar voor scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden over het actieprogramma Digitale School en de brochures. In het webinar vertellen medewerkers van het Aurum College hoe zij digitaal afstandsonderwijs in de praktijk vormgeven. U kunt zich nu aanmelden voor het webinar Digitaal afstandsonderwijs.

Meteen aan de slag met de brochure?

Wilt u digitaal afstandsonderwijs aanbieden als maatwerkoplossing voor een leerling? In de nieuwe brochure voor professionals kunt u lezen hoe u digitaal afstandsonderwijs kunt inzetten en wat hierbij de voorwaarden zijn. Er is ook een brochure voor ouders beschikbaar met uitleg over wat ze van de school mogen verwachten en waar zij advies of hulp kunnen krijgen.

Leren van elkaar

Kennisnet zet een leernetwerk op voor onderwijsprofessionals over digitaal afstandsonderwijs in de praktijk als maatwerkoplossing voor leerlingen die tijdelijk of gedeeltelijk niet naar school kunnen. Aanmelden hiervoor kan via lesopafstand.nl/lesopafstand/leernetwerk/.

Online themabijeenkomsten

Kennisnet organiseert daarnaast twee verdiepende themabijeenkomsten over digitaal afstandsonderwijs:

  • Op donderdag 7 maart 2024 van 15.00 – 17.00 uur over digitaal afstandsonderwijs waarbij een leerling reguliere lessen op afstand volgt (synchroon met de klas);
  • Op dinsdag 12 maart 2024 van 15.00 – 17.00 uur over digitaal afstandsonderwijs in de situatie dat een leerling een individueel maatwerkprogramma nodig heeft (niet synchroon met de klas). 

Aanmelden voor de themabijeenkomsten kan via lesopafstand.nl/lesopafstand/themasessies/.

Subsidieregeling

Voor het actieprogramma is vanaf 2024 ruim €7 miljoen per jaar beschikbaar. Een groot deel van dit bedrag komt beschikbaar via een subsidieregeling, die op dit moment wordt uitgewerkt en in de loop van 2024 wordt gepubliceerd.

Meer informatie

Op lesopafstand.nl is alle informatie verzameld over digitaal afstandsonderwijs en het Actieprogramma Digitale School.