Dyslexie Centraal gaat door!

Ook in 2024 zet Dyslexie Centraal, voorheen  het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie, zich in voor een effectieve aanpak van ernstige leesproblemen en dyslexie in onderwijs en zorg. Dyslexie Centraal organiseert activiteiten en deelt kennis en informatie voor onderwijsprofessionals, leerlingen, ouders, bestuurders en beleidsmakers. Dyslexie Centraal biedt onderbouwde kennis en praktisch bruikbare adviezen.

Op dyslexiecentraal.nl vindt u handreikingen, richtlijnen, goede voorbeelden, tools en scans en antwoorden op vragen over de ondersteuning van leerlingen. Er zijn specifieke pagina’s voor professionals in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs en in de zorg, voor leerlingen, voor ouders en voor bestuurders en beleidsmakers. Zo zijn er voor onderwijsprofessionals informatiepakketten beschikbaar voor po en voor vo, bestaande uit een tijdschrift en een poster met informatie en praktische adviezen. 

Samenwerking tussen onderwijs en zorg

Daarnaast wil Dyslexie Centraal de samenwerking tussen onderwijs en zorg in de regio stimuleren. Kent u goede voorbeelden waarin onderwijs en zorg samenwerken om leerlingen met dyslexie te ondersteunen? En wilt u die goede voorbeelden delen zodat ook anderen ervan kunnen leren? Neem dan contact op met Dyslexie Centraal via het contactformulier of via info@dyslexiecentraal.nl.

Binnen Dyslexie Centraal werken onder leiding van het Expertisecentrum Nederlands de volgende partners samen: Oudervereniging Balans, Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie, Netwerk LPO (samenwerkingsverbanden passend onderwijs po), Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers, Landelijke Beroepsgroep Begeleiders Onderwijs, Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en Stichting Dyslexie Nederland.