Meld uw school aan voor de LAKS-monitor

Tot en met 19 april 2024 kunnen scholen zich aanmelden voor de LAKS-monitor, hét tevredenheidsonderzoek voor en door leerlingen in het voortgezet onderwijs. In de LAKS-monitor staan de verplichte sociale veiligheidsvragen die input leveren voor Vensters, Scholen op de Kaart en de Inspectie van het Onderwijs. Met de resultaten kan uw school, samen met de leerlingenraad, het onderwijs (nog) beter maken. De LAKS-monitor is in te vullen tot en met 30 april 2024.

De LAKS-monitor is een digitale enquête voor leerlingen waarin zij aangeven hoe tevreden ze zijn over verschillende thema's die voor hen en voor scholen van belang zijn, zoals sfeer en veiligheid, lessen en toetsen en docenten.

Inzicht in de tevredenheid van uw leerlingen

De resultaten van de LAKS-monitor geven scholen inzicht in de tevredenheid van hun leerlingen. De deelnemende scholen ontvangen deze resultaten  in een overzichtelijke handreiking  en via een toegankelijke resultatenwebsite. Met de resultaten kan de school in samenwerking met de leerlingenraad het onderwijs (nog) beter maken. Ook voor het LAKS zijn de resultaten heel waardevol, omdat het LAKS zo goed weet wat er speelt bij hun achterban en daarop kan inspelen in het volgende jaar. 

Meedoen aan de LAKS-monitor?

Inmiddels kunnen scholen zich weer inschrijven voor de LAKS-monitor. Leerlingen kunnen de LAKS-monitor vervolgens online invullen tot en met 30 april 2024. Dat duurt ongeveer tien minuten. Op vrijdag 21 juni worden de resultaten gepresenteerd aan leerlingen en daarna  koppelt het LAKS de resultaten terug aan scholen. 

Heeft u een vraag over de LAKS-monitor? Mail dan naar laks-monitor@laks.nl of bel naar 06 42 44 34 86.