Subsidie praktijkgerichte havo, regeling onderwijspersoneel opleiding tot leraar gewijzigd en ander nieuws voortgezet onderwijs

Nieuwe subsidieregeling voor praktijkgerichte havo

Havo-scholen kunnen tot en met 21 juli 2023 subsidie aanvragen om vanaf schooljaar 2023-2024 een praktijkgericht examenprogramma te ontwikkelen en uit te voeren. De subsidie is bedoeld voor havo-scholen of vavo-instellingen die willen deelnemen aan het doorontwikkeltraject naar het praktijkgerichte havo en/of aan de pilot Praktijkroute havo-Educatie.

Subsidie voor het doorontwikkeltraject naar een praktijkgerichte havo

Subsidieregeling SOOL nu ook voor VO

De subsidieregeling onderwijspersoneel opleiding tot leraar (SOOL) wordt gewijzigd. Vanaf 30 mei kunnen ook onderwijsondersteunende personeelsleden in het voortgezet onderwijs via hun schoolbestuur subsidie aanvragen om een lerarenopleiding te volgen.

Subsidieregeling SOOL nu ook voor VO

Inrichting praktijkgerichte programma’s vanaf schooljaar 2024-2025

Alle scholen met een gemengde en/of theoretische leerweg mogen vanaf schooljaar 2024-2025 een of meer van de dertien praktijkgerichte programma’s aanbieden als examenvak. Minister Wiersma heeft dit aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer.

Praktijkgerichte programma’s vanaf schooljaar 2024-2025

MDT: subsidie beschikbaar en meedenksessie over landelijke ondersteuning

Steeds meer middelbare scholen geven een impuls aan onderwijsdoelen met de maatschappelijke diensttijd (MDT). Er is nu subsidie voor scholen beschikbaar. Ook kunt u zich aanmelden voor een online meedenksessie op 1 juni over de vraag hoe scholen ondersteund willen worden om de MDT tot een succes te maken.  

MDT: subsidie beschikbaar en meedenksessie over landelijke ondersteuning

Webinars over de doorstroomtoets op 6 en 8 juni

Vanaf schooljaar 2023-2024 wordt de eindtoets een doorstroomtoets en is er één week waarin alle leerlingen uit groep 8 zich aanmelden voor de middelbare school. Op 6 en 8 juni 2023 kunt u een webinar volgen over deze en andere veranderingen door de nieuwe wet doorstroomtoetsen po. U kunt zich nu voor de webinars aanmelden.

Webinars over de doorstroomtoets