Internetconsultatie wetsvoorstel strategisch personeelsbeleid

Tot en met 18 juni 2023 kunt u reageren op het wetsvoorstel strategisch personeelsbeleid. Dit wetsvoorstel verplicht besturen in het po, vo en mbo om strategisch personeelsbeleid te voeren. Voor het po en vo bevat het voorstel daarnaast enkele arbeidsrechtelijke maatregelen om personeelstekorten tegen te gaan en te zorgen dat het onderwijs een aantrekkelijke werkplek blijft.

Op scholen met sterk strategisch personeelsbeleid is een hogere onderwijskwaliteit, behalen leerlingen betere resultaten en zijn de medewerkers tevredener. Ook zorgt strategisch personeelsbeleid ervoor dat besturen beter kunnen inspelen op huidige en toekomstige ontwikkelingen. Daarom bevat dit wetsvoorstel wettelijke eisen voor strategisch personeelsbeleid in het po, vo en mbo. Professionele ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van de medewerkers worden hierbij gekoppeld aan onderwijskundig beleid en maatschappelijke ontwikkelingen.

Vast contract na één jaar uitgangspunt

Voor het po en vo bevat het wetsvoorstel ook enkele arbeidsrechtelijke maatregelen. Zo wordt in het voorstel een vast contract na één jaar het uitgangspunt, krijgen nieuwe medewerkers een contract van tenminste 0,8 fte en mag maximaal vijf procent van de ontvangen lumpsum worden inzet voor externe inhuur. Het doel hiervan is dat het onderwijs een aantrekkelijke werkplek blijft en personeelstekorten worden tegengegaan. Voor het mbo zijn deze arbeidsrechtelijke maatregelen niet opgenomen, omdat de arbeidsmarkt voor docenten in het mbo een ander karakter heeft dan die voor het funderend onderwijs.

Meedoen aan de internetconsultatie

Het ministerie van OCW nodigt belanghebbenden uit om te reageren op het wetsvoorstel, en gebruikt de reacties om het voorstel te verbeteren. U kunt tot en met 18 juni aan de internetconsultatie meedoen.

Het wetsvoorstel strategisch personeelsbeleid is op 10 mei 2023 door de ministers Dijkgraaf en Wiersma in consulatie gebracht. De beoogde inwerkingtreding is 2024.