Subsidieregeling SOOL nu ook voor VO

De Subsidieregeling onderwijspersoneel opleiding tot leraar is gewijzigd. Vanaf 30 mei 2023 kunnen ook onderwijsondersteunende personeelsleden in het voortgezet onderwijs via hun schoolbestuur subsidie aanvragen om een lerarenopleiding te volgen.

De subsidieregeling heeft tot doel om het lerarentekort te verminderen door de lerarenopleiding laagdrempeliger te maken voor onderwijsondersteunende personeelsleden. Zij kunnen studieverlof krijgen en een tegemoetkoming in de studiekosten. Meer informatie over de regeling vindt u op de website van DUS-I.