Dashboard Jongeren in kwetsbare positie gelanceerd

Het dashboard Jongeren in een kwetsbare positie is gelanceerd. Het dashboard is interessant voor scholen voor pro, vso en vmbo-basis. Het geeft zicht op de doorstroom van deze leerlingen naar vervolgonderwijs, werk of dagbesteding.

Jongeren in een kwetsbare positie zijn jongeren die uitstromen uit het voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs, vmbo-basis en entree naar vervolgonderwijs, werk of dagbesteding. Het is belangrijk dat deze jongeren goed in beeld zijn bij de betrokken partijen, zodat zij goede afspraken met elkaar maken zodat de overstap naar vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt goed verloopt. 

Met het dashboard kunnen scholen, gemeenten en andere organisaties zien of jongeren hun opleiding afronden, aan het werk komen en blijven of aankomen op een dagbestedingsplek. Ook maakt het dashboard trends in de tijd zichtbaar en maakt het mogelijk om te vergelijken tussen organisaties of tussen regionale en landelijke cijfers.

Deel uw feedback

Het dashboard is ontwikkeld door DUO, CBS en OCW samen met een klankbordgroep van scholen, gemeenten en landelijke partners. Het dashboard wordt nog verder doorontwikkeld. Heeft u een opmerking over of suggestie voor het dashboard? Mail dan naar informatieproducten@duo.nl.

Nieuwe cijfers

In de zomer wordt het dashboard geüpdatet met de nieuwe cijfers over het cohort 2021-2022.