Hulp en ondersteuning voor digitaal veilig onderwijs

Scholen zijn steeds vaker doelwit van cyberaanvallen, waardoor persoonsgegevens op straat komen te liggen of lessen niet kunnen doorgaan. Het programma Digitaal Veilig Onderwijs ondersteunt scholen, zodat zij  een digitaal veilige schoolomgeving kunnen bieden.

Scholen werken met gegevens van leerlingen en medewerkers. Ook werken ze steeds vaker online. Daardoor kunnen zij vaker te maken krijgen met hacks of ransomware-aanvallen. Het programma Digitaal Veilig Onderwijs ondersteunt scholen voor primair en voortgezet onderwijs zodat leerlingen digitaal veilig kunnen leren en medewerkers digitaal veilig kunnen werken. Het programma biedt schoolbesturen heldere informatie, voorbeelddocumenten en een concreet ondersteuningsaanbod.

Schoolbesturen verantwoordelijk voor digitaal veilige schoolomgeving

Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor een digitaal veilige omgeving voor leerlingen en medewerkers. Het Normenkader Informatiebeveiliging en Privacy voor Funderend onderwijs (IBP FO) beschrijft de normen voor een digitaal veilige schoolorganisatie en biedt concrete voorbeeldmaatregelen voor schoolbesturen. Het is daarom een belangrijk hulpmiddel om schoolomgevingen digitaal veilig te maken. Op dit moment is het normenkader nog niet juridisch verplicht. Naar verwachting is dat in 2027 wel het geval. Dan moeten schoolbesturen aan alle normen voldoen.

Bit By Bit naar een digitaal veilige schoolomgeving in 2027

Aan de normen voldoen kan stap voor stap, Bit By Bit. Het programma helpt scholen hierbij. Om in een realistisch tempo aan de normen te voldoen is een groeipad ontwikkeld, zodat scholen maatregelen kunnen nemen die passen bij wat nodig is op hun school. Zo kunnen scholen in vier jaar tijd stapsgewijs werken aan digitale veiligheid.

In het programma Digitaal Veilig Onderwijs bundelen het ministerie van OCW, Kennisnet, SIVON, de PO-Raad en de VO-raad hun krachten. Het ministerie van OCW stelt structureel 6 miljoen euro per jaar beschikbaar voor het programma.