Subsidiemogelijkheden, nieuwe versie handreiking onderwijs Oekraïense leerlingen en ander nieuws voortgezet onderwijs

Dit is de laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie. Hierin vindt u onder meer informatie over enkele subsidies die u nu of binnenkort kunt aanvragen. De volgende nieuwsbrief verschijnt in september. Wij wensen u een goede vakantie.

Subsidie ‘Wel in ontwikkeling’ om niet-ingeschreven jongeren te bereiken

Samenwerkingsverbanden kunnen van 1 juli tot en met 30 september de subsidie Wél in ontwikkeling aanvragen bij DUS-I voor kinderen en jongeren die niet staan ingeschreven op een school. Het doel van de subsidieregeling is hen te helpen de afstand tot het onderwijs te verkleinen en hen te steunen in hun ontwikkeling. De subsidie is onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs.

Subsidie ‘Wel in ontwikkeling’ om niet-ingeschreven jongeren te bereiken

Maatwerkregeling ventilatie in scholen

Er komt een maatwerkregeling om schoolgebouwen met de meest urgente ventilatiesituatie aan te pakken. Schoolbesturen kunnen maximaal 60 procent financiering door het Rijk aanvragen. Dit kan vanaf 18 juli.

Maatwerkregeling ventilatie in scholen

Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden

Vanaf half augustus kunnen scholen subsidie en ondersteuning aanvragen om de resultaten op taal, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid te verbeteren. Houd hiervoor de website van DUS-I in de gaten.

Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden

Alles doen wat nodig is om het lerarentekort te bestrijden

Het lerarentekort is groot en wordt iedere dag groter. Daarom moeten alle registers open. Dat schrijven de beide onderwijsministers in een brief over de aanpak van het lerarentekort. We gaan door met wat werkt, breiden uit waar nodig en passen aan waar we nu vastlopen. Er komt een andere aanpak met meer sturing door de overheid. Voor een structurele verandering zijn bovendien nieuwe ideeën en onorthodoxe maatregelen nodig.

Alles doen wat nodig is om het lerarentekort te bestrijden

Week Tegen Pesten 2022

Van 26 t/m 30 september organiseert Stichting School & Veiligheid weer de jaarlijkse Week Tegen Pesten. De slogan is dit jaar: ‘Grapje! Moet toch kunnen?!’ Doe ook mee en maak een goede start in het nieuwe schooljaar!

Week Tegen Pesten 2022

Meld u aan voor het leernetwerk Begeleiding Startende Leraren

Dit najaar gaat het leernetwerk Begeleiding Startende Leraren van de VO-raad van start. Het netwerk is bedoeld voor scholen die hun visie, beleid en programma voor de begeleiding van startende leraren willen (door)ontwikkelen of herzien. U vindt hier meer informatie en de mogelijkheid u aan te melden.

Meld u aan voor het leernetwerk Begeleiding Startende Leraren

Ontwikkeling Telt! Festival op 22 september en 13 oktober

Na de succesvolle eerste editie in 2021 organiseren de Rijksoverheid en de SER ook dit jaar weer het Ontwikkeling Telt! Festival. Hét congres voor iedereen die zich inzet voor betere basisvaardigheden en een leven lang ontwikkelen. Er is een online dag op 22 september en een fysieke dag op 13 oktober in Den Haag. U kunt zich aanmelden voor één of voor beide dagen.

Ontwikkeling Telt! Festival op 22 september en 13 oktober