Ontwikkeling Telt! Festival op 22 september en 13 oktober

Na de succesvolle eerste editie in 2021 organiseren de Rijksoverheid en de SER ook dit jaar weer het Ontwikkeling Telt! Festival. Hét congres voor iedereen die zich inzet voor betere basisvaardigheden en een leven lang ontwikkelen. Er is een online dag op 22 september en een fysieke dag op 13 oktober in Den Haag.

Op beide dagen kunt u kiezen uit meer dan 40 deelsessies. Het complete programma wordt eind augustus bekend en u kunt nu alvast bekijken welke deelsessies  op de eerste dag, 22 september, worden georganiseerd.

Een paar voorbeelden van de online sessies

  • Aan de slag met NT2-programma. Praten op school;
  • Almere kiest voor taal; een stadsbreed taalstimuleringsprogramma, om het taalniveau van 0-23-jarigen en taalbewustzijn van professionals te versterken;
  • Leesbevordering vanaf het consultatiebureau;
  • Gecijferdheid: cruciaal voor inclusie en participatie;
  • Subsidieregeling Tel mee met Taal;
  • Lokale aanpak digitale vaardigheden.

Aanmelden voor één of beide dagen

Het online programma wordt georganiseerd op 22 september van 11.00 tot 16.30 uur. Het fysiek programma vindt plaats op 13 oktober van 10.00 tot 16.30 uur in de Postillion in Den Haag.

U kunt zich aanmelden voor één of beide dagen. Deelname is gratis. Alle geregistreerde deelnemers kunnen ook na het festival online sessies terugkijken.

Bij de fysieke dag is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Wilt u zeker zijn van een plekje op deze dag? Dan kunt u zich ook voor deze dag alvast aanmelden. U ontvangt dan van ons een mail als de deelsessies gepubliceerd worden op de website.

Het ‘Ontwikkeling Telt! Festival’ is een samenwerking van het actieprogramma Tel mee met Taal en het actieprogramma Leven Lang Ontwikkelen