Meld u aan voor het leernetwerk Begeleiding Startende Leraren

Dit najaar gaat het leernetwerk Begeleiding Startende Leraren van de VO-raad van start. Het netwerk is bedoeld voor scholen die hun visie, beleid en programma voor de begeleiding van startende leraren willen (door)ontwikkelen of herzien.

Elke school werkt aan de eigen visie op en beleid voor de begeleiding van startende leraren. Het leren van en met elkaar binnen dit leernetwerk is daarin een belangrijk middel.  

U vindt hier meer informatie en de mogelijkheid u aan te melden.