Subsidie voor scholen die ervaring hebben met nieuwkomers om kennis te delen

Er komt € 3 miljoen subsidie voor nieuwkomersscholen en internationale schakelklassen om reguliere scholen te helpen die onderwijs geven aan nieuwkomers.

Een aantal Oekraïense leerlingen gaat naar reguliere scholen, of naar tijdelijke onderwijsvoorzieningen voor Oekraïense leerlingen die door reguliere scholen zijn ingericht. Deze scholen hebben niet altijd de expertise om nieuwkomers les te geven. Zij kunnen kennis opdoen bij nieuwkomersscholen en internationale schakelklassen (isk’s). Daarom moedigt het ministerie nieuwkomersscholen en isk’s aan om andere scholen te ondersteunen door hun kennis te delen, bijvoorbeeld over het ontwikkelen van een lesprogramma, de keuze van materialen en het opstellen van een ontwikkelingsplan.

Voor deze extra taak stelt het Rijk €3 miljoen beschikbaar.

Subsidieregeling expertisedeling

Op dit moment wordt de subsidieregeling expertisedeling verder uitgewerkt. U vindt hier meer informatie over de subsidieregeling.