Subsidie ‘Wel in ontwikkeling’ om niet-ingeschreven jongeren te bereiken

Samenwerkingsverbanden kunnen van 1 juli tot en met 30 september de subsidie Wél in ontwikkeling aanvragen bij DUS-I voor kinderen en jongeren die niet staan ingeschreven op een school. Het doel van de subsidieregeling is hen te helpen de afstand tot het onderwijs te verkleinen en hen te steunen in hun ontwikkeling. De subsidie is onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs.

In totaal is € 5,8 miljoen subsidie beschikbaar, per samenwerkingsverband geldt een vast subsidiebedrag. De aanvragende samenwerkingsverbanden worden ondersteund door de landelijke partners van dit project, Ingrado, Gedragswerk en OZJ.