Voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs, breed gesprek over medezeggenschap en ander nieuws voortgezet onderwijs

De derde voortgangsrapportage van het Nationaal Programma Onderwijs is vandaag verschenen. In deze nieuwsbrief VO leest u er meer over. Ook bevat deze nieuwsbrief een uitnodiging voor een breed gesprek over (mede)zeggenschap in het onderwijs en informeren we u over een subsidieronde voor een korte maatschappelijke diensttijd.

De volgende nieuwsbrief VO ontvangt u voor de kerstvakantie.

Voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs gepubliceerd

Een ruime meerderheid van de schoolleiders is tevreden over de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs, maar schoolleiders in het vo en (v)so maken zich nog altijd relatief veel zorgen over de impact van de coronapandemie op het welbevinden van hun leerlingen. Dat blijkt uit de derde voortgangsrapportage van het programma, die de ministers Dijkgraaf en Wiersma vandaag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Derde voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs gepubliceerd

Verrijk uw onderwijsprogramma met de maatschappelijke diensttijd (MDT)

Tot en met 28 februari 2023 14.00 uur kunnen scholen subsidie aanvragen om een MDT-traject te organiseren. Dit is een vrijwillig traject voor jongeren tussen de 12 en 30 jaar om hun talenten te ontdekken, iets te doen voor de samenleving en anderen te ontmoeten. Op donderdag 8 december kunt u een online inspiratiesessie volgen over deze subsidieronde en over de meerwaarde van de MDT.

Verrijk uw onderwijsprogramma met de maatschappelijke diensttijd (MDT)

Ontwikkeling praktijkgerichte programma’s gaat door, nieuwe leerweg uitgesteld

De ontwikkeling van de praktijkgerichte programma’s in de gemengde en theoretische leerweg gaat door. Deze programma’s vormen een belangrijk onderdeel in het voornemen van het kabinet om het vmbo te versterken. De invoering van de nieuwe leerweg wordt voorlopig uitgesteld. Minister Wiersma heeft dit geschreven in antwoord op Kamervragen

Ontwikkeling praktijkgerichte programma’s gaat door, nieuwe leerweg uitgesteld

Podcast Mijn eerste jaar voor de klas

Om starters een extra steuntje in de rug te geven biedt de VO-raad de podcast ‘Mijn eerste jaar voor de klas’. Startende docenten Elisabeth en Maurice worden hierin een schooljaar lang gevolgd, om met hen mee te leven en om te leren van wat zij in de praktijk allemaal meemaken. Vanaf nu is elke maand een nieuwe aflevering te beluisteren.

Podcast Mijn eerste jaar voor de klas

Hoeveel boeken leent uw schoolbibliotheek of mediatheek uit?

In opdracht van het ministerie van OCW onderzoekt adviesbureau AEF hoeveel boeken er jaarlijks worden uitgeleend door schoolbibliotheken en mediatheken. Vult u de vragenlijst in? Dat kan tot en met 9 december. Uw antwoorden helpen om een goed beeld te krijgen van de landelijke situatie. Invullen duurt ongeveer tien minuten.

Hoeveel boeken leent uw schoolbibliotheek of mediatheek uit?

Oproep: doe mee aan de Staat van de Medezeggenschapsraad 2022

Hoe ervaren (G)MR leden hun werk? Wat gaat goed? Wat kan beter? Dat onderzoeken LAKS, VOO, ROV en Ouders & Onderwijs. Elke twee jaar vragen ze MR-leden in het primair en voortgezet onderwijs naar hun ervaringen. Vult u de vragenlijst in?

Oproep: doe mee aan de Staat van de Medezeggenschapsraad 2022

Ondersteuning bij verbetering ventilatie en CO2-meters

De afgelopen maanden is met grote inzet van scholen en gemeenten de ventilatie van schoolgebouwen verder verbeterd. Hoewel de coronabesmettingscijfers op dit moment lijken af te nemen, blijft het belangrijk dat alle schoolgebouwen winterklaar zijn. Er is financiële ondersteuning beschikbaar voor scholen waar de ventilatie moet worden verbeterd. De hulpteams van Ruimte-OK bieden advies en ondersteuning.

Ondersteuning bij verbetering ventilatie en CO2-meters

Hogere energielasten: meld acute problemen

Schoolbesturen kunnen zich zorgen maken over de stijgende energielasten. Het ministerie van OCW stuurt uiterlijk 1 december 2022 een plan naar de Tweede Kamer over hoe om te gaan met de stijgende energiekosten in het onderwijs. Heeft uw school acute liquiditeitsproblemen door hoge energielasten? Dan kunt u dit melden bij DUO.

Hogere energielasten: meld acute problemen

Agenda tegen discriminatie en racisme gepubliceerd

De agenda tegen discriminatie en racisme is gepubliceerd. Hierin beschrijven de ministers en de staatssecretaris van OCW hoe zij, samen met onder meer scholen, de komende tijd discriminatie en racisme tegengaan. Alle kinderen en leraren moeten zich immers vrij en veilig voelen op school, iedere leerling moet zich kunnen ontwikkelen zonder obstakels en moet zich kunnen herkennen in een inclusief onderwijsaanbod.

Agenda tegen discriminatie en racisme gepubliceerd

Kabinetsplannen studiefinanciering: voorlichting DUO voor aankomende studenten

Het kabinet wil vanaf studiejaar 2023-2024 de basisbeurs weer invoeren in het hoger onderwijs. En er zijn meer plannen, ook voor studenten in het mbo. Deze plannen zijn nog niet definitief, want de Eerste en Tweede Kamer moeten er nog over stemmen. Dat de plannen nu nog niet definitief zijn, heeft gevolgen voor de voorlichting van DUO aan aankomende mbo- en ho-studenten.

Kabinetsplannen studiefinanciering: voorlichting voor aankomende studenten

Wanneer contact opnemen met de vertrouwensinspecteur? Flyer beschikbaar

Scholen kunnen worden geconfronteerd met onwenselijke situaties, zoals mogelijk seksueel misbruik, geweld, discriminatie of radicalisering. U kunt dan terecht bij de vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs. In sommige gevallen is het schoolbestuur zelfs verplicht contact op te nemen met de vertrouwensinspecteurs. In de flyer Vertrouwensinspecteurs voor onderwijs en kinderopvang leest u wat zij voor u kunnen betekenen.

Wanneer kan of moet u contact opnemen met de vertrouwensinspecteur?

9 december: Paarse Vrijdag vieren op school

Ook dit jaar vieren honderdduizenden leerlingen op 9 december Paarse Vrijdag. Door paars te dragen naar school, laten zij zien dat iedereen erbij hoort, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit of -expressie of sekse. Nieuw dit jaar is de Paarse Vrijdag Talkshow.

9 december: Paarse Vrijdag vieren op school

Mediawijsheid, omgaan met desinformatie en AI: handreikingen Europese Commissie beschikbaar

De Europese Commissie heeft een handreiking over mediawijsheid en omgaan met desinformatie gepubliceerd. De handreiking biedt leerkrachten in het po en vo praktische adviezen en tips over digitale geletterdheid, het versterken van kritische vaardigheden en het bespreken van gevoelige onderwerpen in de klas. Ook is een handreiking over het gebruik van kunstmatige intelligentie en data beschikbaar voor leerkrachten en schoolleiders.

Mediawijsheid, omgaan met desinformatie en AI: handreikingen Europese Commissie gepubliceerd

European School Education Platform nieuwe thuisbasis voor eTwinning

Het European School Education Platform (ESEP) is het nieuwe online ontmoetingspunt voor onderwijsprofessionals in Europa. Het platform bevat de inhoud van de eerdere “School Education Gateway” en biedt voortaan ook eTwinners de belangrijkste voorzieningen om online partners te vinden en projecten te ontwikkelen met collega’s uit 44 landen. Met eTwinning kan elke leerling een internationale ervaring opdoen zonder te reizen.

European School Education Platform nieuwe thuisbasis voor eTwinning