Praat mee over medezeggenschap

Wilt u helpen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en zorgen dat de plannen beter aansluiten op uw onderwijspraktijk? Dan nodigen we u van harte uit om deel te nemen aan een breed gesprek over governance en (mede)zeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs.

Het verbeteren van de onderwijskwaliteit en de (mede)zeggenschap van schoolleiders, leraren, ouders en leerlingen is één van de ambities van het kabinet. Het ministerie van OCW zet daarom een onderzoek uit naar governance en (mede)zeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs. Dat doen we door met elkaar een breed gesprek te voeren over de rollen en verantwoordelijkheden in en om de school: hoe zien de rollen en verantwoordelijkheden in en om de school eruit en hoe verhouden die zich tot elkaar?

Breed gesprek

Om hierin inzicht te krijgen gaan we in gesprek met álle spelers binnen het onderwijs: van onderwijspersoneel, ouders en leerlingen tot schoolleiders, bestuurders, gemeenten en samenwerkingsverbanden. De gesprekken vinden plaats op diverse locaties in het land van medio november 2022 tot en met februari 2023. Op 23 maart 2023 is er een eindconferentie.

Meer informatie

U vindt hier meer informatie over de gesprekken en de mogelijkheid om u aan te melden. U kunt zich hier ook aanmelden voor de eindconferentie op 23 maart 2023.

Wanneer u een vraag heeft kunt u mailen naar events@caop.nl.