Campagne zelftesten en ander nieuws voortgezet onderwijs

Jongerencampagne 'Daarom test ik'

Vanaf 7 juni zijn alle middelbare scholen in Nederland weer volledig open. Het is hierbij belangrijk dat leerlingen en onderwijzend personeel zich twee keer per week testen. Om het belang van zelftesten bij leerlingen onder de aandacht te brengen is de online campagne #Daarom test ik gestart, waarin jongeren vertellen waarom zij ervoor kiezen om gebruik te maken van zelftesten. Er zijn posters beschikbaar om op te hangen op school.

Jongerencampagne 'Daarom test ik'

Hoe te handelen wanneer een leerling vanwege een verhoogd gezondheidsrisico bij een coronabesmetting niet naar school kan?

Om het risico op besmetting te voorkomen zijn er ouders die hun kind noodgedwongen thuishouden van school. Het is belangrijk dat betrokken organisaties samen met ouders afspraken maken over hoe het onderwijs dan kan worden ingevuld. Dit handelingskader helpt hierbij.

Hoe te handelen wanneer een kind vanwege een verhoogd gezondheidsrisico bij een coronabesmetting niet naar school kan?

Doe mee aan de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021

Alle middelbare scholen worden in de maanden mei, juni en juli benaderd door de GGD met het verzoek om in het najaar deel te nemen aan de ‘Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021’, een onderzoek naar de impact van corona op de gezondheid en het welzijn van jongeren in klas 2 en 4 van het vo. Als uw school aan het onderzoek meedoet verkrijgt u hiermee een betrouwbaar beeld van de gezondheid en het welzijn van uw leerlingen. Het ministerie van OCW beveelt deelname van harte aan.

Doe mee aan de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021

Webinars over de menukaart van het Nationaal Programma Onderwijs nog beschikbaar

Op 10 mei is de menukaart voor het Nationaal Programma Onderwijs gepubliceerd. U kunt twee webinars over de menukaart terugkijken. In de uitzendingen komen sprekers van het ministerie van OCW, EducationLab èn de praktijk aan het woord.

Webinars terugkijken over de menukaart van het Nationaal Programma Onderwijs

Eerste concept praktijkgerichte examenprogramma’s nieuwe leerweg gereed

De komende jaren voegt het ministerie van OCW de gemengde leerweg en de theoretische leerweg van het vmbo samen tot één nieuwe leerweg met een praktijkgericht programma. Een belangrijke mijlpaal is gehaald in de ontwikkeling van deze nieuwe leerweg: de eerste versies van de concept examenprogramma’s voor vijf van de praktijkgerichte programma’s zijn klaar. 

Eerste concept praktijkgerichte examenprogramma’s nieuwe leerweg gereed

Alert zijn op signalen mogelijke besnijdenis

In de vakantieperiode lopen meisjes uit sommige landen mogelijk risico om besneden te worden. Scholen kunnen een belangrijke rol spelen in de signalering en preventie.

Alert zijn op signalen mogelijke besnijdenis

Op werkbezoek: wat zou u aan de minister of aan beleidsmedewerkers van OCW willen laten zien?

Om een goed beeld te hebben van wat er op scholen speelt en om de impact van beleid op school te zien gaan de ministers van OCW en de beleidsmedewerkers regelmatig op werkbezoek. Voor het komende schooljaar is het ministerie op zoek naar scholen die hun praktijk met OCW willen delen.

Op werkbezoek: wat zou u aan de minister of aan beleidsmedewerkers van OCW willen laten zien?

Met de klas naar 'Wie ben ik, wie was jij?' in het Nationaal Archief

In de tentoonstelling Wie ben ik, wie was jij? in het Nationaal Archief ervaren leerlingen hoe de tijd, plaats en omstandigheden waarin je wordt geboren invloed hebben op de mogelijkheden en keuzes die je wel of niet hebt. De tentoonstelling bevat vier thema’s voor het voortgezet onderwijs: Goed en fout in de Tweede Wereldoorlog, Van huis en haard, Handel en slavernij en Vecht voor je recht. Scholen kunnen hun leerlingen uit de onderbouw aanmelden voor een les.

Kom met de klas naar Wie ben ik, wie was jij? in het Nationaal Archief!