Stappenplan en webinars samenhang coronasteunpakketten jeugd

Scholen en gemeenten staan voor de opgave om jongeren te laten herstellen van de impact van corona en om hen perspectief te bieden. Zij ontvangen hiervoor steun vanuit het kabinet. In korte tijd moet er veel gebeuren. Het stappenplan Samenhangende aanpak corona steunpakketten jeugd van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) kan daarbij helpen.

Het stappenplan met bijbehorende werkbladen helpt scholen en gemeenten om tot een gezamenlijke aanpak te komen en die aanpak te verbinden aan bestaand beleid. Bent u hiermee al  aan de slag? Dan biedt dit stappenplan de mogelijkheid voor een check op volledigheid.

Webinars

Kunt u ondersteuning gebruiken om aan de slag te gaan of bent u op zoek naar meer informatie over een gezamenlijke aanpak van gemeenten en onderwijs bij de corona-steunpakketten? Meld u dan aan voor de webinar op 24 juni van de VNG en het NJi. Op 8 september volgt een tweede webinar over dit thema.

Daarnaast is de netwerkbijeenkomst Herstel en perspectief voor jeugd na corona beschikbaar om terug te kijken. Deze bijeenkomst werd op 16 juni georganiseerd door de VNG en het NJi samen met onder meer het Steunpunt Passend Onderwijs.