Eerste concept praktijkgerichte examenprogramma’s nieuwe leerweg gereed

De komende jaren voegt het ministerie van OCW de gemengde leerweg (gl) en theoretische leerweg (tl) van het vmbo samen tot één nieuwe leerweg met een praktijkgericht programma. Een belangrijke mijlpaal is gehaald in de ontwikkeling van deze nieuwe leerweg: de eerste versies van de concept examenprogramma’s voor vijf van de praktijkgerichte programma’s zijn klaar. U vindt de concept examenprogramma’s op de website van Sterk Beroepsonderwijs.

Een nieuwe leerweg voor het vmbo met een praktijkgericht programma

De komende jaren voegt het ministerie van OCW de gemengde leerweg (gl) en theoretische leerweg (tl) van het vmbo samen tot één nieuwe leerweg met een praktijkgericht programma. Een belangrijke mijlpaal is gehaald in de ontwikkeling van deze nieuwe leerweg: de eerste versies van de concept examenprogramma’s voor vijf van de praktijkgerichte programma’s zijn klaar. U vindt de concept examenprogramma’s op de website van Sterk Beroepsonderwijs.

Praktijkgerichte programma’s: eerste versie concept examenprogramma’s gereed

Vanaf schooljaar 2024-2025 verdwijnen de gemengde en theoretische leerweg van het vmbo en komt hier een nieuwe leerweg voor in de plaats. In deze leerweg volgen alle leerlingen een praktijkgericht programma. OCW werkt de komende jaren samen met de VO-raad, de MBO Raad, Platform-TL, Stichting Platforms VMBO, Havoplatform, VNO-NCW/MKB Nederland en SLO aan deze ontwikkeling. Sinds het najaar van 2020 zijn er 136 gl- en tl-scholen begonnen met het voorbereiden om deze praktijkgerichte programma’s de komende jaren in een pilot in de praktijk te beproeven.

Het afgelopen jaar is er, door ontwikkelgroepen bestaande uit gl-, tl- havo- en mbo-docenten onder leiding van SLO, hard gewerkt aan deze concept examenprogramma’s. Scholen die meedoen in de pilot praktijkgerichte programma’s en stakeholders uit het onderwijsveld én daarbuiten hebben de ontwikkelgroepen van feedback voorzien. Dit heeft geresulteerd in de concepten voor de praktijkgerichte programma’s Dienstverlening & Producten, Economie & Ondernemen, Informatietechnologie, Zorg & Welzijn en Technologie & Toepassing. De eerste concept examenprogramma’s van de licentiegebonden praktijkgerichte programma’s zullen in de loop van schooljaar 2021-2022 beschikbaar komen.

Is uw school hier ook al mee bezig?

Ook gl- en tl-scholen die niet meedoen in de pilot kunnen met deze concept examenprogramma’s aan de slag. De scholen mogen echter een praktijkgericht programma alleen als extra-curriculair vak aanbieden. Scholen kunnen zich ook op andere manieren voorbereiden op de invoering van de nieuwe leerweg met een praktijkgericht programma, bijvoorbeeld door deel te nemen aan scholing in het kader van de nieuwe leerweg via Bijscholing vmbo.

Heeft u vragen of bent u benieuwd naar de concept examenprogramma’s? Op 17 juni worden webinars georganiseerd waarin vakinhoudelijke medewerkers van SLO een toelichting geven bij de concept examenprogramma’s. De webinars zijn terug te kijken op de website van Sterk Beroepsonderwijs.