Alert zijn op signalen mogelijke besnijdenis

In de vakantieperiode lopen meisjes (tussen 4-20 jaar) uit sommige landen mogelijk risico om besneden te worden. Bijvoorbeeld op vakantie in het land van herkomst (van hun ouders) of tijdens familiebezoek in Europa.

Scholen kunnen een belangrijke rol spelen in de signalering en preventie van meisjesbesnijdenis. Circuleren er geruchten over een komende besnijdenis van een meisje? Is er een verhuizing naar het buitenland aanstaande? Of laat het meisje voorzichtig zelf iets los? 

Start bij een vermoeden de meldcode Huiselijk Geweld en volg de stappen. U kunt hierbij ook gebruik maken van de app ‘Meldcode Kindermishandeling’ voor het onderwijs via de App Store of Play Store. Neem overeenkomstig met stap twee van de meldcode (afhankelijk van de interne afspraken van de onderwijsinstelling) contact op met de directeur, zorgcoördinator of de aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en kindermishandeling van school of met Veilig Thuis (ook anoniem).  Zij evalueren samen met u de situatie en bespreken de beste aanpak.