Hoe te handelen wanneer een kind vanwege een verhoogd gezondheidsrisico bij een coronabesmetting niet naar school kan?

Om het risico op besmetting te voorkomen, zijn er ouders die noodgedwongen hun kind thuis houden van school. Het is van belang dat betrokken organisaties samen met ouders afspraken maken over hoe het onderwijs dan kan worden ingevuld. In dit bericht leest u een hiervoor geschreven handelingskader.