Resultaten doorstroomtoets bekend, vooraankondiging subsidie basisvaardigheden en ander nieuws primair onderwijs

Resultaten doorstroomtoets 2024 bekend   

Deze week ontvingen basisscholen de resultaten van de doorstroomtoets. Leerlingen uit groep 8 maakten deze toets dit jaar voor het eerst. Voor leerlingen die bij de doorstroomtoets beter presteren dan op grond van het schooladvies werd verwacht, stelt de school het schooladvies bij. Doordat er in schooljaar 2023-2024 enkele veranderingen zijn rond de toets in groep 8, zijn de resultaten van de doorstroomtoetsen niet goed te vergelijken met voorgaande jaren.

Resultaten doorstroomtoets 2024 bekend

Oproep: denk mee over onderwijskwaliteit

Wat betekent onderwijskwaliteit voor uw school? Hoe gaat u om met zaken als deugdelijkheidseisen, de leercultuur en evidence-informed werken? Welke eisen zouden we hieraan vanuit het ministerie moeten stellen en waar is juist meer ruimte nodig? Ga met ons in gesprek, en deel uw mening of ideeën in een van de bijeenkomsten in maart (online of in Den Haag). 

Denk mee over onderwijskwaliteit

Vooraankondiging subsidie Verbetering basisvaardigheden 2024

Scholen kunnen binnenkort weer subsidie aanvragen om de basisvaardigheden van hun leerlingen te verbeteren. Het gaat om taal, rekenen-wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid. Het is mogelijk dat openstellingsperiode van de subsidie in de meivakantie van uw school valt. Wilt u op de hoogte blijven? Dan kunt u zich bij DUS-I aanmelden voor een e-mailalert.

Vooraankondiging subsidie Verbetering basisvaardigheden 2024

Conceptkerndoelen burgerschap en digitale geletterdheid in de praktijk

Op 6 maart heeft minister Paul de conceptkerndoelen voor de leergebieden burgerschap en digitale geletterdheid in ontvangst genomen. Scholen die alvast aan de slag willen met de kerndoelen voor de basisvaardigheden kunnen terecht op onderwijskennis.nl – met nieuwe complete dossiers over burgerschap en digitale geletterdheid –of zich aanmelden om de conceptkerndoelen te beproeven in de onderwijspraktijk. 

Conceptkerndoelen burgerschap en digitale geletterdheid in de praktijk

Regiobijeenkomsten Samen naar een functioneel ontwikkelingsperspectief

Binnenkort start het project "écht Passend Onderwijs met ’n functioneel OPP”. Het doel van dit landelijke driejarige project is het gebruik van het ontwikkelingsperspectief (OPP) te verbeteren en bevorderen. U kunt zich nu aanmelden voor een van de vier regiobijeenkomsten in april waarmee we  het project aftrappen.

Samen naar een functioneel ontwikkelingsperspectief

NRO-congres Zoom IN | UIT op Onderwijskansen op 15 mei

Onderwijsprofessionals uit het basisonderwijs staan, samen met onderzoekers, op woensdag 15 mei klaar om hun kennis en ervaring rondom onderwijskansen met u te delen. Op het congres Zoom IN | UIT op Onderwijskansen verzorgen zij gezamenlijk workshops en presentaties. Ook voeren we met elkaar een eerlijk gesprek over achterstanden en kansen. U kunt zich hier voor het congres aanmelden.

NRO-congres Zoom IN | UIT op Onderwijskansen op 15 mei 2024

Hoe te handelen bij online bedreigingen?

In 2023 kregen meerdere scholen in Nederland helaas te maken met online bedreigingen. De impact van een bedreiging op een school kan groot zijn. Bereid je als school hierop voor: welke kans is er dat dit ook bij jullie op school gebeurt? Heb je voldoende zicht op wat er speelt onder de leerlingen? Stichting School & Veiligheid helpt scholen om dit in beeld te brengen.

Hoe te handelen bij online bedreigingen?