Lerarenbeurs verlengd en ander nieuws primair onderwijs

Lerarenbeurs verlengd

De lerarenbeurs wordt verlengd. Leraren met een onderwijsbevoegdheid die een opleiding gaan volgen aan een hogeschool of universiteit, kunnen een vergoeding aanvragen voor collegegeld, studiekosten en reiskosten. Dit kan van 1 april tot en met 15 mei 2023.

Lerarenbeurs verlengd

Tweede selectieronde experiment onderwijszorgarrangementen

Er komt een tweede selectieronde voor het experiment onderwijszorgarrangementen. Het doel van het experiment is meer maatwerk mogelijk te maken voor leerlingen met een complexe ondersteuningsbehoefte op het gebied van onderwijs en zorg. De aanvraagtermijn start voor de zomer van dit jaar.

Tweede selectieronde experiment onderwijszorgarrangementen gaat van start

Denk mee met OCW Live – woensdag 5 april

Op woensdag 5 april van 15.30 tot 19.00 uur is er weer een bijeenkomst van OCW Live. Medewerkers van het ministerie van OCW gaan graag met leraren en schoolleiders in gesprek over onder andere onderwijstijd, passend onderwijs en de aanpak van het lerarentekort. Meld u snel aan, want het aantal plaatsen is beperkt.

Denk mee met OCW Live – Woensdag 5 april 2023

Impuls Open Leermateriaal: gebruikers gezocht!

Open leermateriaal biedt een kans om het onderwijs verrijken. Het programma Impuls Open Leermateriaal ondersteunt leraren, verbindt scholen en maakt het mogelijk om open leermateriaal beter te gebruiken. Heeft u ervaring met open leermateriaal, of kunt u ondersteuning gebruiken? 

Impuls Open Leermateriaal: gebruikers gezocht!

Meer uren werken? Het gesprek aangaan als school of bestuur

Hoe ga je als schoolleider of bestuurder het gesprek aan met leraren over meer uren werken? Met deze vraag in het achterhoofd heeft Stichting Het Potentieel Pakken samen met drie schoolbesturen en negen scholen onderzoek gedaan en een aanpak ontwikkeld om aan de slag te gaan met meer uren werken.

Meer uren werken? Het gesprek aangaan als school of bestuur

Flyer Prakijkleren met de praktijkverklaring

Leerlingen in het praktijkonderwijs en uit het vso leren niet alleen uit boeken, maar vooral door te doen. Met een praktijkverklaring kunnen deze leerlingen aantonen welke praktische vaardigheden zij beheersen. Dit vergroot hun kansen op de arbeidsmarkt. De SBB heeft nu een flyer voor scholen en een flyer voor leerbedrijven ontwikkeld over praktijkleren met de praktijkverklaring.

Flyer Prakijkleren met de praktijkverklaring

Campagne Doe meer met Taal: aanbod voor ouders

In mei start Doe meer met Taal, een landelijke campagne om basisvaardigheden zoals lezen en rekenen te stimuleren. Er is gratis aanbod beschikbaar voor ouders. U kunt zich nu al aanmelden om straks de campagnematerialen te kunnen gebruiken. Doe ook mee!

Campagne Doe meer met Taal: aanbod voor ouders

Uitlegvideo passend onderwijs voor ouders

Om ouders en leerlingen goed te kunnen informeren over passend onderwijs zijn in 2022 brochures ontwikkeld. Daarnaast zijn nu ook uitlegvideo’s over passend onderwijs beschikbaar in zeven talen.

Uitlegvideo passend onderwijs voor ouders

Coronamaatregelen vervallen

Op 10 maart zijn de nog geldende coronamaatregelen vervallen. De adviezen om te (zelf)testen bij klachten en om na een positieve test in isolatie gaan gelden niet meer. Wel pleit het kabinet ervoor om bij griep- en verkoudheidsklachten het gezonde verstand te blijven gebruiken. Nu testen bij klachten niet meer nodig is, is de distributie van gratis zelftesten aan het onderwijs gestopt.

Coronamaatregelen vervallen

Afzender

Ministerie van OCW

Postbus 16375
2500 BJ Den Haag