Meer uren werken? Het gesprek aangaan als school of bestuur

Hoe ga je als schoolleider of bestuurder het gesprek aan met leraren over meer uren werken? Met deze vraag in het achterhoofd heeft Stichting Het Potentieel Pakken samen met drie schoolbesturen en negen scholen onderzoek gedaan en een aanpak ontwikkeld om aan de slag te gaan met meer uren werken.

Er zijn veel manieren om als school of bestuur met het lerarentekort om te gaan. Dat er binnen het onderwijs veel deeltijdbanen zijn en dat uit onderzoek in het primair onderwijs blijkt dat vijftien procent van de leraren positief tegenover meer uren werken staat, is een kans. Maar hoe ga je als bestuurder of schoolleider dat gesprek aan? De nu beschikbare aanpak biedt tips.

Maatwerk bieden

In de aanpak staat het goede gesprek tussen schoolleiders en leraren centraal, om leraren bewust te laten kiezen hoeveel uren ze willen werken. Het is belangrijk om bij iedere leraar rekening te houden met persoonlijke wensen en de thuissituatie. Wees als school of bestuur dus flexibel. Een deel van de leraren in dit traject is bijvoorbeeld bereid een dag extra te werken als ze eerst de eigen kinderen naar school kunnen brengen of als er de ruimte is om een aantal snipperdagen op te nemen.

Er zijn verschillende instrumenten ontwikkeld die bestuurders, HR-medewerkers en schoolleiders helpen om in de eigen organisatie met het thema ‘meer uren werken’ aan de slag te gaan:

  • Een HR-checklist om het thema meer uren werken in te bedden in beleid en processen;
  • Informatiepakketten voor schoolleiders en onderwijspersoneel met daarin heldere informatie over meer uren werken;
  • Een handleiding ‘Het goede gesprek’ met handvatten en tips om zowel in teamverband als een-op-een het gesprek te voeren over een passende aanstellingsgrootte;
  • Een handleiding met meer informatie over de instrumenten waarmee scholen zelf aan de slag kunnen.

Alle instrumenten en het eindrapport zijn te vinden op Urenuitbreiding in het primair onderwijs | Rapport | Rijksoverheid.nl en op de website van stichting Het Potentieel Pakken.