Nieuwsbrief MBO

In deze nieuwsbrief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) houden wij je – door een selectie van het nieuws van de afgelopen periode – op de hoogte van ontwikkelingen in het beleid voor de sector mbo en de uitvoering van dit beleid. Zo vind je in deze nieuwsbrief onder meer berichten over de servicedocumenten corona, het mentale welzijn van mbo-studenten, de twee- en driejarige cross-overs, de RIF-projecten, internationalisering en burgerschap.

Het volgende nummer van deze nieuwsbrief verschijnt eind september 2022.

Evaluatie servicedocumenten corona leidt onder meer tot wetsvoorstel aanpassing urennorm

Tijdens de coronapandemie hebben onderwijsinstellingen in het mbo, hbo en wo ruimte gekregen om, waar nodig, af te wijken van de vigerende wet- en regelgeving. Dit om het onderwijs zo goed als mogelijk door te laten gaan. Berenschot heeft onderzocht of het wenselijk is om ook zonder het coronavirus enkele van deze maatregelen en afspraken te behouden. Minister Dijkgraaf heeft het onderzoeksrapport op 1 juni naar de Kamer gestuurd en in zijn beleidsreactie onder meer aangegeven een wetsvoorstel voor te bereiden voor aanpassing van de regels voor de urennorm.

Evaluatie servicedocumenten corona leidt onder meer tot wetsvoorstel aanpassing urennorm

Veel mbo-studenten onzeker over zichzelf en de toekomst

Mbo-studenten voelden zich tijdens de coronapandemie nauwelijks gehoord door beleidsmakers en onderzoekers. Ook zijn veel studenten onzeker over zichzelf en de toekomst. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM en Amsterdam UMC naar de mentale gezondheid van mbo-studenten.

Veel mbo-studenten onzeker over zichzelf en de toekomst

Einde experiment cross-overs en opvolging drie- en tweejarige cross-overs

Het experiment cross-overs stopt op 31 juli 2025. Op verzoek van het ministerie van OCW heeft SBB in navolging van het advies over de vierjarige niveau-4 cross-overs nu ook een advies uitgebracht over de opvolging van de twee- en driejarige cross-overs die mbo-scholen met het regionale bedrijfsleven in het experiment hebben ontwikkeld. De cross-overs zijn voor het experiment vastgesteld door de minister van OCW en maken geen onderdeel uit van de reguliere kwalificatiestructuur.

Einde experiment cross-overs en opvolging drie- en tweejarige cross-overs

Regeling Regionaal Investeringsfonds wordt verlengd

De huidige regeling Regionaal Investeringsfonds MBO 2019-2022 (RIF) wordt met één jaar verlengd. Concreet betekent dit dat er in 2023 twee aanvraagrondes (in januari en juni) worden opengesteld onder de huidige regels. Een nieuwe regeling treedt naar verwachting op 1 januari 2024 in werking. Met deze nieuwe regeling kan dan worden aangesloten bij de werkagenda MBO die de minister van OCW na de zomer met de mbo-sector wil afsluiten, en bij nieuwe kwaliteitsafspraken in het mbo.

Regeling Regionaal Investeringsfonds wordt verlengd

Regio Deals: onderwijs- en culturele instellingen dragen bij aan versterken brede welvaart

Elke Regio telt. Het kabinet heeft het belang van Regio Deals benadrukt. Deze zomer worden regio’s uitgenodigd met voorstellen voor een integrale aanpak van de regionale maatschappelijke uitdagingen te komen. Onderwijs- en culturele instellingen worden naast provincie, gemeente, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties uitdrukkelijk genoemd als partners naast het Rijk in een Regio Deal. De aanvraagperiode is van 15 juli tot 15 november, zo valt te lezen in de brief die de Tweede Kamer op 1 juli ontving. 

Regio Deals: onderwijs- en culturele instellingen dragen bij aan versterken brede welvaart

Pilot onderzoekt mogelijkheden versoepeling reisbeperkingen studenten buiten de EU

De afgelopen jaren zat de mogelijkheid voor mbo-studenten om een buitenlands avontuur aan te gaan behoorlijk in de lift. Maar toen gooide de coronapandemie roet in het eten. Om de internationalisering van het mbo desondanks in stand te houden wordt sindsdien in toenemende mate gebruikgemaakt van het concept Internationalisation@home. Daaronder valt ook de mogelijkheid om buitenlandse studenten naar onze scholen te laten komen en hen een deel van het Nederlandse curriculum te leren. Voor een studie op mbo-niveau 4 is het toelatingsbeleid echter streng. De pilot inkomende mobiliteit Gedragscode mbo4 verkent wat de mogelijkheden zijn voor versoepeling.

Pilot onderzoekt mogelijkheden versoepeling reisbeperkingen studenten buiten de EU

Nieuwe en vernieuwde data over mbo-instellingen en regio’s

Recent is voor het eerst open data over onderwijslocaties vanuit het Register Onderwijsinstellingen (RIO) gepubliceerd. Daarnaast is, na een publicatiepauze van enkele jaren, weer informatie beschikbaar over leerling- en studentenstromen tussen instellingen. In dit bericht vind je verder ook een link naar vernieuwde informatie over de uitstroom vanuit instellingen naar de arbeidsmarkt, een link naar de vernieuwde gemeentelijke en regionale informatie over de onderwijssectoren en een link naar de stroomdiagrammen vmbo-mbo voor het laatste studiejaar. Ten slotte is het dashboard studentenprognoses per mbo-instelling en gemeente voorzien van de laatste informatie.

Nieuwe en vernieuwde data over mbo-instellingen en regio’s

Expertgroep burgerschap mbo brengt advies uit over herijking kwalificatie-eisen

Het is belangrijk dat studenten zich naast een beroepsopleiding breed kunnen ontwikkelen. Dat ze sociaal-maatschappelijke kennis en vaardigheden kunnen opdoen. En de kans hebben zich verder te vormen tot kritisch denkende, maatschappelijk betrokken en weerbare burgers in de samenleving. Maar hoe kan het mbo verder bijdragen aan het vermogen van jongeren om hun eigen rol in de samenleving en politiek te bepalen? Burgerschapsonderwijs speelt hierbij een sleutelrol. De onlangs door OCW ingestelde expertgroep burgerschap mbo gaat het ministerie hierover adviseren.

Expertgroep burgerschap mbo brengt advies uit over herijking kwalificatie-eisen

Alle handige informatie bij elkaar: duo.nl/zomer

De zomer is voor aankomende studenten een periode waarin ze veel moeten regelen. Veel studenten hebben vragen over wat ze moeten doen met betrekking tot hun studiefinanciering en reisproduct. Ook als ze al een tijdje bezig zijn en willen overstappen naar een andere studie of willen reizen. Duo.nl/zomer geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Alle handige informatie bij elkaar: duo.nl/zomer

Mijn diploma’s: handig hulpmiddel voor studenten

Binnenkort hebben de meeste laatstejaarsstudenten hun diploma in handen. Maar weten jouw studenten dat hun diplomagegevens straks ook online staan in Mijn diploma’s?

Mijn diploma’s: handig hulpmiddel voor studenten

Colofon

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag