Einde experiment cross-overs en opvolging drie- en tweejarige cross-overs

Het experiment cross-overs stopt op 31 juli 2025. Op verzoek van het ministerie van OCW heeft SBB in navolging van het advies over de vierjarige niveau-4 cross-overs nu ook een advies uitgebracht over de opvolging van de twee- en driejarige cross-overs die mbo-scholen met het regionale bedrijfsleven in het experiment hebben ontwikkeld. De cross-overs zijn voor het experiment vastgesteld door de minister van OCW en maken geen onderdeel uit van de reguliere kwalificatiestructuur.

De driejarige cross-overs

Het SBB-advies heeft betrekking op de 30 driejarige cross-overs en de 7 tweejarige cross-overs. Voor 13 driejarige cross-overs geldt dat het georganiseerde onderwijs en bedrijfsleven binnen SBB heeft geconcludeerd dat er (inmiddels) voldoende ruimte binnen de huidige kwalificatiestructuur is of dat de arbeidsmarktrelevantie op landelijk niveau niet wordt herkend. Dat betekent dat deze cross-overs géén opvolging krijgen. Voor deze 13 driejarige cross-overs is inschrijving niet meer mogelijk voor het schooljaar 2023-2024. De laatste inschrijfmogelijkheid is dus voor studiejaar 2022-2023. Het gaat om de volgende driejarige cross-overs:

 • AV-mediatechnoloog (26013)
 • Eventproducer (26014)
 • Voorman jachtbouw (26015)
 • Business support (26019)
 • Creatief technoloog (26020)
 • Beauty professional in de zorg (26021)
 • Junior business controller (26023)
 • Gezondheidsprofessional (26039)
 • Genie CBRN operator III (gevaarlijke stoffen) (26033)
 • Genie gevechtsondersteuner III (26035)
 • Medewerker Marketing, sales en hospitality (26038)
 • Vakbekwaam medewerker industrieel produceren van levensmiddelen (26036)
 • Werkhondenprofessional (26044)


Zeven driejarige cross-overs krijgen in 2022 wél opvolging in de vorm van een gewijzigde kwalificatie of een nieuw keuzedeel. Voor deze cross-overs is hiermee tijdig een duurzame opvolging in de reguliere structuur beschikbaar. De volgende driejarige cross-overs worden om die reden niet verlengd na de beëindiging van het experiment. En ook hiervoor geldt schooljaar 2022-2023 als laatste inschrijfmogelijkheid:
 

 • Food professional (26003)
 • Food specialist (26004)
 • Vitaliteitsbegeleider in zorg en welzijn (26011)
 • E-commercemanager (26026)
 • Medewerker kinderopvang, onderwijs en bewegen (26030)
 • Specialist made-to-measure (26031)
 • Vakbekwaam medewerker Infra, sport en groen (26037)
   

Tijdelijke opname in de reguliere kwalificatiestructuur

Voor 10 driejarige cross-overs hebben onderwijs en bedrijfsleven, georganiseerd binnen SBB, geadviseerd om te zorgen voor de inhoudelijke opvolging in de reguliere kwalificatiestructuur. Maar er is hiervoor geen tijdige opvolging beschikbaar. Het gaat de volgende cross-overs:

 • Allround coördinator instructeur buitensport (26000)
 • Technicus hout en restauratie (26001)
 • Leidinggevende international hospitality (26008)
 • Adviseur duurzame leefomgeving (26009)
 • Allround hospitality medewerker (26012)
 • Allround keukenmonteur (26022)
 • Werkbegeleider zorgbedrijf-dierhouderij (26027)
 • Voeding- en leefstijladviseur (26024)
 • Vakexpert geo, data en design (26041)
 • Allround instructeur buitensport (26043)

Om voldoende tijd te hebben voor een inhoudelijke opvolging in de structuur, worden deze 10 cross-overs tijdelijk en ongewijzigd opgenomen in de reguliere structuur voor het cohort 2023-2024. De cross-overs krijgen hiermee wel een nieuwe erkende opleidingscode. Studenten die in 2023-2024 aan deze opleiding beginnen, worden hierop ingeschreven. Zij hebben het recht de opleiding af te maken, zonder dat de eindtijd van experimentregeling in de weg zit. Met andere woorden: binnen de reguliere opleidingsduur van drie jaar plus twee jaar. Het is zaak om toekomstige studenten tijdig te informeren over deze geboden oplossing.

Let op: Deze oplossing betreft enkel het cohort 2023-2024. Voor studenten die in het daaropvolgende schooljaar 2024-2025 aan de opleiding beginnen, moet de school dan gebruikmaken van de opvolger in de reguliere kwalificatiestructuur. Voor de aanbiedende scholen is het van belang dat er sprake is van continuïteit van onderwijs in schooljaar 2023-2024. Voor de overige mbo-scholen is deze oplossing niet bedoeld. Zij zouden dan enkel voor het cohort 2023-2024 een onderwijsprogramma moeten maken. Mbo-scholen die de cross-overs nu al aanbieden hebben dit onderwijsprogramma al en hoeven hier niet voor één cohort in te investeren. Na het schooljaar 2023-2024 kunnen mbo-scholen alleen gebruikmaken van de opvolger in de reguliere kwalificatiestructuur.

Kortom: deze oplossing is enkel bedoeld voor mbo-scholen die op dit moment al een beschikking hebben ontvangen van DUO voor de acht genoemde driejarige cross-overs. OCW, de MBO Raad en SBB roepen mbo-scholen die deze driejarige cross-overs niet aanbieden op in 2024-2025 gebruik te maken van de definitieve (herziene) kwalificatiedossiers waarin de cross-over kwalificaties zijn verwerkt.

Tweejarige cross-overs

Voor zes van de zeven tweejarige cross-overs wordt de arbeidsmarktrelevantie door de sectorkamers binnen SBB niet herkend of is de inhoud van de cross-over (inmiddels) al geborgd in de huidige kwalificatiestructuur. De volgende cross-overs worden op basis van het advies dan ook niet verlengd na het experiment. De laatste inschrijfmogelijkheid voor deze cross-overs is augustus 2023:

 • Servicemedewerker (26007)
 • Vakman fundering (26025)
 • Medewerker Food & Hospitality (26028)
 • Genie CBRN operator II (gevaarlijke stoffen) (26032)
 • Genie gevechtsondersteuner II (26034)
 • Technisch medewerker (26042)

Voor de tweejarige Keukenmonteur (26017) cross-over kwalificatie wordt opvolging in de reguliere structuur gerealiseerd samen met de eerder genoemde Allround Keukenmonteur. Voor de Keukenmonteur zal hierdoor tijdig inhoudelijke opvolging in de reguliere structuur beschikbaar zijn na afloop van het experiment. Studenten kunnen zich vanaf schooljaar 2024-2025 hiervoor inschrijven.