Evaluatie servicedocumenten corona leidt onder meer tot wetsvoorstel aanpassing urennorm

Tijdens de coronapandemie hebben onderwijsinstellingen in het mbo, hbo en wo ruimte gekregen om, waar nodig, af te wijken van de vigerende wet- en regelgeving. Dit om het onderwijs zo goed als mogelijk door te laten gaan. Berenschot heeft onderzocht of het wenselijk is om ook zonder het coronavirus enkele van deze maatregelen en afspraken te behouden. Minister Dijkgraaf heeft het onderzoeksrapport op 1 juni naar de Kamer gestuurd en in zijn beleidsreactie onder meer aangegeven een wetsvoorstel voor te bereiden voor aanpassing van de regels voor de urennorm.

Berenschot heeft de eindrapportage ‘Ruimte voor onderwijs tijdens corona’ opgesteld op basis van literatuuronderzoek, een studentenpeiling en gesprekken met studenten, docenten, bestuurders en stakeholders. Uit het rapport blijkt onder meer dat de pandemie en de noodzaak om het onderwijs anders vorm te geven de interne dialoog binnen de instelling over de kwaliteit van het onderwijs hebben geïntensiveerd. De minister roept mbo- en ho-instellingen op tot behoud van deze creativiteit en de opgedane kennis hierover met elkaar te delen. Een voortdurende dialoog over de kwaliteit van het onderwijs versterkt de innovatiekracht van het onderwijs.

Flexibelere omgang urennorm

Voor het mbo is een andere belangrijke bevinding dat zowel instellingen, studenten als docenten de geboden mogelijkheden om flexibeler om te gaan met de urennormen willen behouden voor het bieden van (meer) maatwerk. Signalen dat de huidige regels voor (verantwoording van) de urennorm knellend werken, zijn ook al vóór de uitbraak van de coronapandemie afgegeven aan het ministerie. De minister kondigt een wetswijziging aan voor aanpassing van de urennorm.

Klik op de links voor de eindrapportage ‘Ruimte voor onderwijs tijdens corona’  en de Kamerbrief met de volledige beleidsreactie van de minister.